Dokumentacja szkolna

Statut Szkoły Podstawowej nr 37 im. Juliana Tuwima w Krakowie.

 


 

Program wychowawczo-profilaktyczny Szkoły Podstawowej nr 37 im. Juliana Tuwima w Krakowie.

 


 

Nowe wytyczne zachowania bezpieczeństwa zdrowotnego MEiN, MZ, GIS (po zniesieniu większości obostrzeń).

Wytyczne MEiN, MZ i GIS dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych – tryb pełny stacjonarny.

 


 

Procedury Bezpieczeństwa w Szkole Podstawowej nr 37 im. Juliana Tuwima w Krakowie.

Regulamin zdalnego nauczania w Szkole Podstawowej nr 37 im. Juliana Tuwima w Krakowie.

 


 

Wykaz zawartych umów najmu, dzierżawy, użyczenia dotyczących udostępnienia powierzchni i pomieszczeń:

 

 

 

 


 

Ubezpieczenie uczniów w roku szkolnym 2021/2022

Dokumenty:

  1. ogólne warunki ubezpieczenia,
  2. druk do roszczenia.

Informacje dotyczące ubezpieczenia i zgłaszania wypadku:

  1. dla zdarzeń w okresie 01.09.2021-31.08.2022 roku obowiązuje nr polisy: EDU-A/P 101360,
  2. w razie zdarzenia proszę o kontakt bezpośrednio po zdarzeniu, nie po zakończeniu leczenia z osobą obsługującą ubezpieczenie p. Tomaszem Sikorą (tel. 502 071 501),
  3. aby złożyć dokumenty dotyczące zgłoszenia proszę o wydrukowanie i wypełnienie kompletnie: druku do roszczenia, oraz dołączenie dokumentacji medycznej; skany dokumentów przesyłamy na adres: szkody@interrisk.pl.

 

Ubezpieczenie uczniów w roku szkolnym 2022/2023

Informacje dotyczące ubezpieczenia i zgłaszania wypadku:

Dla zdarzeń w okresie 01.09.2022 r. – 31.08.2023 r. funkcjonują nr polisy:

  • składka 40 zł: SZK 0048081
  • składka 60 zł: SZK 0048082

Przeczytaj szczegóły >>> KLIKNIJ.

W celu zgłoszenia roszczenia prosimy o wypełnienie formularza elektronicznego: https://tuz.pl/likwidacja-szkod/zglos-szkode/  oraz dołączenie skanów dokumentacji medycznej lub w wersji papierowej dostępnej na stronie szkoły jako plik: druk do zgłoszenia szkody.

W tym wypadku przesyłamy w formie skanów wypełniony i podpisany druk wraz z dokumentacją medyczną na adres e-mail: szkody@tuz.pl i do wiadomości: szkody@rozwazny.pl.

W razie pytań proszę o kontakt z agentem obsługującym:

Tomasz Sikora, tel: 502 071 501
e-mail: ubezpieczeniarozwazny@gmail.com

Postanowienia dodatkowe >>> KLIKNIJ.

Ogólne warunki ubezpieczenia następstw nieszczęśliwego wypadku dzieci, młodzieży i personelu w placówkach oświatowych „Bezpieczna nauka”  >>> KLIKNIJ.