Dokumentacja szkolna

Statut Szkoły Podstawowej nr 37 im. Juliana Tuwima w Krakowie.


REKRUTACJA UCZNIÓW NA ZAJĘCIA!

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja uczniów do projektu „Rozwój kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli szkół prowadzących kształcenie ogólne na terenie Gminy Miejskiej Kraków” realizowanego w ramach Poddziałania 10.1.3. Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020. Projekt realizowany jest w okresie od 2 lipca 2018 do 30 czerwca 2020 r.

Projekt „Rozwój kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli szkół prowadzących kształcenie ogólne na terenie Gminy Miejskiej Kraków” kierowany jest do uczniów szkół podstawowych w tym klas gimnazjalnych i szkół ponadpodstawowych biorących udział w projekcie tj.:

 1. Szkoła Podstawowa nr 37 im. Juliana Tuwima w Krakowie, 31-922 Kraków, os. Stalowe 18;
 2. Szkoła Podstawowa nr 74 im. Stanisława Staszica w Krakowie, 31-985 Kraków, ul. Branicka 26;
 3. Szkoła Podstawowa nr 80 im. Wojciecha Bogusławskiego w Krakowie, 31-909 Kraków, os. Na Skarpie 8;
 4. Szkoła Podstawowa nr 88 im. Stefana Żeromskiego w Krakowie, 31-972 Kraków, os. Szklane Domy 2;
 5. Szkoła Podstawowa nr 101 im. Hansa Christiana Andersena w Krakowie, 31-832 Kraków, os. Jagiellońskie 9;
 6. Szkoła Podstawowa nr 113 im. Leopolda Węgrzynowicza w Krakowie, 31-328 Kraków, ul. Stachiewicza 33;
 7. Szkoła Podstawowa nr 137 im. Prof. Wiktora Zina w Krakowie, 30-798 Kraków, ul. Wrobela 79;
 8. Szkoła Podstawowa nr 142 im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie, 31-998 Kraków, ul. Drożyska 13;
 9. XLI Liceum Ogólnokształcące im. Księdza Jana Twardowskiego w Krakowie, 31-150 Kraków, Rynek Kleparski 18;
 10. Szkoła Podstawowa nr 29 im. Jana Matejki w Krakowie, 30-540 Kraków, al. Dembowskiego 12;
 11. Szkoła Podstawowa nr 77 z Oddziałami Integracyjnymi im. św. Maksymiliana Marii Kolbe w Krakowie, 31-618 Kraków, os. Złotego Wieku 36;
 12. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5 w Krakowie, 31-322 Kraków, ul. Józefa Chełmońskiego 24;
 13. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 9 w Krakowie, 31-455 Kraków, ul. Seniorów Lotnictwa 5;
 14. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 12 w Krakowie, 30-838 Kraków, ul. Telimeny 9;
 15. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 13 w Krakowie, 31-481 Kraków, ul. Kazimierza Odnowiciela 2;
 16. Szkoła Podstawowa nr 157 im. Ignacego Jana Paderewskiego w Krakowie, 30-695 Kraków, ul. Rydygiera 20;
 17. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 18 w Krakowie, 30-106 Kraków, ul. Senatorska 35;
 18. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 19 w Krakowie, 31-901 Kraków, os. Willowe 1;
 19. Szkoła Podstawowa nr 141 im. Księdza Jana Twardowskiego w Krakowie, 31-988 Kraków, ul. Sawy-Calińskiego 12;
 20. Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 151 im. Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, 30-349 Kraków, ul. Wacława Lipińskiego 2;
 21. Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 7 w Krakowie, 30-638 Kraków, ul. Czarnogórska 14;
 22. XIII Liceum Ogólnokształcące im. Bohaterów Westerplatte w Krakowie, 31-542 Kraków, ul. Sądowa 4;
 23. Zespół Szkół i Placówek Specjalnych, 31-509 Kraków, ul. Aleksandra Lubomirskiego 21;
 24. Zespół Placówek Resocjalizacyjno-Socjoterapeutycznych w Krakowie, 31-234 Kraków, Górka Narodowa 116;

Rekrutacja jest prowadzona w każdej szkole oddzielnie. Celem projektu jest podniesienie u uczniów szkół podstawowych z oddziałami gimnazjalnymi oraz szkół ponadgimnazjalnych Gminy Miejskiej Kraków kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy w zakresie przedmiotów przyrodniczych i matematyki oraz kompetencji informatycznych poprzez organizację zajęć rozwijających w tym: kół naukowych, warsztatów, laboratoriów, zajęć pozaszkolnych oraz zajęć dydaktyczno- wyrównawczych z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych i informatyki z wykorzystaniem, narzędzi TIK oraz e-learningu.

Kryterium formalne: status ucznia/uczennicy szkoły biorącej udział w projekcie. Termin rekrutacji: wrzesień 2018r. Niezbędne dokumenty rekrutacyjne – Regulamin rekrutacji, formularz zgłoszeniowy dla ucznia, deklaracja uczestnictwa w projekcie, oświadczenie uczestnika projektu, zakres danych osobowych do systemu SL. Dokumenty należy składać zgodnie z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie w sekretariacie szkoły do 30 września 2018 r. Niezbędne informacje można uzyskać w Biurze Realizatora Projektu w Miejskim Centrum Obsługi Oświaty Krakowie, ul. Ułanów 9 lub pod numerem telefonu: 12 617 88 25 oraz u Koordynatora szkolnego Pani Eweliny Majdy pod nr tel.: 790 405 057 email: biuro@fabrykapostepu.pl.

ZAPRASZAMY!

Pliki do pobrania:
Regulamin Rekrutacji

Koordynator szkolny:
Ewelina Majda / Marika Cielas
790 405 057 / 791 342 140


Wykaz zawartych umów najmu, dzierżawy, użyczenia dotyczących udostępnienia powierzchni i pomieszczeń: