Dokumentacja szkolna

Statut Szkoły Podstawowej nr 37 im. Juliana Tuwima w Krakowie.


 

Program wychowawczo-profilaktyczny Szkoły Podstawowej nr 37 im. Juliana Tuwima w Krakowie.

 


Wykaz zawartych umów najmu, dzierżawy, użyczenia dotyczących udostępnienia powierzchni i pomieszczeń: