Dokumentacja szkolna

Statut Szkoły Podstawowej nr 37 im. Juliana Tuwima w Krakowie.

 


 

Program wychowawczo-profilaktyczny Szkoły Podstawowej nr 37 im. Juliana Tuwima w Krakowie.

 


 

Nowe wytyczne zachowania bezpieczeństwa zdrowotnego MEiN, MZ, GIS (po zniesieniu większości obostrzeń).

Wytyczne MEiN, MZ i GIS dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych – tryb pełny stacjonarny.

 


 

Procedury Bezpieczeństwa w Szkole Podstawowej nr 37 im. Juliana Tuwima w Krakowie.

Regulamin zdalnego nauczania w Szkole Podstawowej nr 37 im. Juliana Tuwima w Krakowie.

 


 

Wykaz zawartych umów najmu, dzierżawy, użyczenia dotyczących udostępnienia powierzchni i pomieszczeń:

 

 

 

 


 

Ubezpieczenie uczniów w roku szkolnym 2021/2022

Dokumenty:

  1. ogólne warunki ubezpieczenia,
  2. druk do roszczenia.

Informacje dotyczące ubezpieczenia i zgłaszania wypadku:

  1. dla zdarzeń w okresie 01.09.2021-31.08.2022 roku obowiązuje nr polisy: EDU-A/P 101360,
  2. w razie zdarzenia proszę o kontakt bezpośrednio po zdarzeniu, nie po zakończeniu leczenia z osobą obsługującą ubezpieczenie p. Tomaszem Sikorą (tel. 502 071 501),
  3. aby złożyć dokumenty dotyczące zgłoszenia proszę o wydrukowanie i wypełnienie kompletnie: druku do roszczenia, oraz dołączenie dokumentacji medycznej; skany dokumentów przesyłamy na adres: szkody@interrisk.pl.