Ósmoklasiści

 

 

REKRUTACJA DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH

Terminy postępowania rekrutacyjnego do szkół ponadpodstawowych

 

 

 


 

 

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY

 

Aneksy do informatorów:

 

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty obowiązująca w roku szkolnym 2020/2021

 

Ważne informacje dot. Egzaminu Ósmoklasisty

Harmonogram Egzaminu Ósmoklasisty

Zmiany na Egzaminie Ósmoklasisty w 2021 r.

Komunikat o przyborach

Przykładowe arkusze z ubiegłych lat

Informatory Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

Komunikat MEN w sprawie wykazu olimpiad i konkursów

 

Przydatne linki

Centralna Komisja Egzaminacyjna

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie