Podziękowania

Dyrekcja oraz Grono Pedagogiczne SP 37 w Krakowie składają serdeczne podziękowania firmie BIURO PLUS.