Wyróżnienia

ZŁOTA TARCZA

– rok szkolny 2019/2020: Adam Nartowski VIII b

 

SREBRNA TARCZA

– rok szkolny 2020/2021: Mateusz Pernach VIII b

– rok szkolny 2019/2020: Karolina Mleczko VIII b, Natalia Suder VIII b

– rok szkolny 2018/2019: Natalia Drożdż III a, Zuzanna Golenia VIII b, Mateusz Matuła VIII b

– rok szkolny 2016/2017: klasa III a: Wiktoria Sarlej, Oliwia Szafran, klasa III b: Natalia Gajek, Anna Koczwara

– rok szkolny 2014/2015: Magdalena Majka, Jędrzej Miryński, Wiktoria Starczyńska, Gabriela Żołądź

 

BRĄZOWA TARCZA

– rok szkolny 2019/2020: klasa III a: Małgorzata Cieśla, Antoni Piętka, Kaja Turek, klasa III b: Szymon Gajek, Maksymilian Koryczan, Franciszek Twaróg

 

ZŁOTA LOKOMOTYWA

– rok szkolny 2020/2021: Mateusz Scherautz VIII a, Kacper Zapała VIII a

– rok szkolny 2019/2020: Wiktoria Gabor V a

– rok szkolny 2018/2019: Zuzanna Golenia VIII b, Sandra Surowiec VIII a

– rok szkolny 2014/2015: Gabriela Guzy, Maksymilian Laskowski

– rok szkolny 2013/2014: Anna Grzebinoga, Łucja Rapacz

– rok szkolny 2012/2013: Paulina Surowiec


Zasady przyznawania absolwentom Szkoły Podstawowej nr 37 szczególnych wyróżnień: „Srebrnej Tarczy” i „Złotej Lokomotywy”.

1. „Srebrną Tarczę” może otrzymać uczeń spełniający poniższe kryteria:
– wzorowe zachowanie,
– średnia ocen od 5,0 ze wszystkich przedmiotów, na które uczeń uczęszcza; każda z ocen jest równa lub wyższa od oceny bardzo dobrej,
– szczególne osiągnięcia w konkursach pozaszkolnych.

2. „Złotą Lokomotywę” może otrzymać uczeń spełniający poniższe kryteria:
– wzorowe zachowanie,
– szczególne osiągnięcia w dziedzinie artystycznej, literackiej, sportowej, przy ocenach co najmniej dobrych ze wszystkich przedmiotów, na które uczeń uczęszcza.

3. Wychowawca klasy występuje do Rady Pedagogicznej z wnioskiem zawierającym uzasadnienie o przyznanie absolwentowi szczególnego wyróżnienia.

4. Rada Pedagogiczna w wyniku głosowania podejmuje decyzję o przyznaniu absolwentowi szczególnego wyróżnienia. Decyzja Rady Pedagogicznej jest ostateczna.