Wyróżnienia

ZŁOTA TARCZA

„Złotą Tarczę” może otrzymać uczeń spełniający poniższe kryteria:

 1. zachowanie wzorowe,
 2. średnia ocen od 5,0 ze wszystkich przedmiotów, na które uczeń uczęszcza; każda z ocen jest równa lub wyższa od oceny bardzo dobrej,
 3. laureat konkursów i olimpiad kuratoryjnych.

 

 

 

 

rok szkolny 2021/2022: Emilia Jarosz VIII b

rok szkolny 2019/2020: Adam Nartowski VIII b

 

SREBRNA TARCZA

„Srebrną Tarczę” może otrzymać uczeń spełniający poniższe kryteria:

 1. zachowanie wzorowe,
 2. średnia ocen od 5,0 ze wszystkich przedmiotów, na które uczeń uczęszcza; każda z ocen jest równa lub wyższa od oceny bardzo dobrej,
 3. sukcesy w konkursach międzyszkolnych i gminnych w klasach IV-VIII.

 

 

 

 

rok szkolny 2021/2022: Anna Koczwara, Wiktoria Sarlej VIII b

rok szkolny 2020/2021: Mateusz Pernach VIII b

rok szkolny 2019/2020: Karolina Mleczko VIII b, Natalia Suder VIII b

 

 

BRĄZOWA TARCZA

Zasady przyznawania uczniom kończącym I etap edukacji szczególnego wyróżnienia „Brązowej Tarczy”:

„Brązową Tarczę” może otrzymać uczeń spełniający poniższe kryteria:

 1. osiąga bardzo dobre wyniki w nauce,
 2. wzorowo zachowuje się w czasie zajęć, przerw i poza szkołą,
 3. oraz spełnia co najmniej 4 z poniższych kryteriów dodatkowych: zdobywa wysokie miejsca w konkursach szkolnych lub międzyszkolnych (miejsce I-III konkursy szkolne, wyróżnienia – konkursy międzyszkolne), włącza się w akcje organizowane przez szkołę, pomaga kolegom mającym trudności w nauce, angażuje się w przygotowanie uroczystości szkolnych i bierze w nich aktywny udział, wykazuje twórczą działalność, która jest wykorzystywana na zajęciach (np.: przygotowuje inscenizacje, wykonuje prace plastyczne, wypowiada się w różnej formie pisemnej), z własnej inicjatywy podejmuje na rzecz klasy i szkoły dodatkowe prace (np.: pomaga w wykonaniu gazetek ściennych, wystawek prac uczniowskich, w bibliotece szkolnej).

rok szkolny 2022/2023: Maria Kipiel III a, Zuzanna Krzek III a, Tymon Przeciszowski III a, Nikola Waśko III a , Ignacy Drabik III b, Izabela Nazarewicz III b, Artur Rybka III b, Małgorzata Rydzewska III b, Patryk Wiśniewski III b

rok szkolny 2021/2022: Korpak Aleksander III a, Słomka Anna III a, Kopeć Gabriela III b, Janusz Emilia III b

rok szkolny 2020/2021: Martyna Gas III a, Amelia Libera III a, Santiago Pawłowski III a, Martyna Zapała III a

rok szkolny 2019/2020:  Małgorzata Cieśla III a, Antoni Piętka III a, Kaja Turek III a, Szymon Gajek  III b, Maksymilian Koryczan III b, Franciszek Twaróg III b

 

ZŁOTA LOKOMOTYWA

„Złotą Lokomotywę” może otrzymać uczeń spełniający poniższe kryteria:

 1. wzorowe zachowanie,
 2. szczególne osiągnięcia w dziedzinie artystycznej, literackiej, sportowej.

 

 

 

 

 

rok szkolny 2021/2022: Anna Koczwara VIII b

rok szkolny 2020/2021: Mateusz Scherautz VIII a, Kacper Zapała VIII a

rok szkolny 2019/2020: Wiktoria Gabor V a

rok szkolny 2018/2019: Zuzanna Golenia VIII b, Sandra Surowiec VIII a