Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

Pedagog wspiera uczniów emocjonalnie, budzi wiarę we własne siły, motywuje do dalszej pracy.

PEDAGOG SZKOLNY
mgr Izabela Pilch

tel. 12 642 16 51

Współpracuje z

 • nauczycielami i wychowawcami klas,
 • Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną,
 • Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej,
 • Strażą Miejską,
 • Komendą Miejską Policji,
 • Świetlicami środowiskowymi,
 • Organizacjami charytatywnymi.

Prowadzi

 • rozmowy terapeutyczne z uczniami w celu zapobiegania zachowaniom dysfunkcyjnym,
 • opiekę indywidualną nad uczniami wymagającymi wsparcia oraz pomocy psychologiczno- pedagogicznej,
 • działania profilaktyczne,
 • zajęcia terapii pedagogicznej,
 • zajęcia korekcyjno-kompensacyjne,
 • poradnictwo zawodowe,
 • porady i konsultacje dla rodziców,
 • działania interwencyjne w sytuacjach kryzysowych.

Organizuje

 • akcje profilaktyczne z zakresu bezpieczeństwa i pierwszej pomocy oraz zachowań ryzykownych,
 • warsztaty tematyczne dla uczniów,
 • pomoc psychologiczno-pedagogiczną.

Pedagog szkolny zaprasza:

Poniedziałek: 09.00-12.45
Wtorek: 09.00-13.30
Środa: 08.45-13.30
Czwartek: 09.45-13.30
Piątek: 10.00-11.45

Zajęcia z uczniami:

Poniedziałek: 12.30-15.15
Środa: 08.00-08.45
Czwartek: 08.45-09.45, 13.40-14.30
Piątek: 11.45-13.30

Dyżur w ramach Doradztwa Zawodowego dla rodziców uczniów – podczas konsultacji i zebrań w godz. 17.00-19.00.


Potrzebujesz wsparcia? Zadzwoń do poradni!

Czas domowej izolacji i brak kontaktu z rówieśnikami wpływają niekorzystnie na kondycję psychiczną wielu uczniów. Wsparcia oczekują także często rodzice, dla których sytuacja związana z zapewnieniem dzieciom w tych szczególnych okolicznościach odpowiedniej opieki bywa ogromnym wyzwaniem. Podobnie jak miało to miejsce podczas wiosennego zamknięcia szkół, również teraz można skorzystać z różnego rodzaju specjalistycznej pomocy telefonicznej.

>>> https://bit.ly/2ZpXFakOSTRZEGAMY przed e-papierosami!!!

Kliknij po więcej informacji:

>>> https://bit.ly/2MzoI8A
>>> https://bit.ly/35ATeYE