Pomoc pedagogiczna

Pedagog wspiera uczniów emocjonalnie, budzi wiarę we własne siły, motywuje uczniów do dalszej pracy.

PEDAGOG SZKOLNY
mgr Izabela Pilch

Współpracuje z:
– nauczycielami i wychowawcami klas,
– Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną,
– Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej,
– Strażą Miejską,
– Organizacjami charytatywnymi.

Prowadzi:
– rozmowy terapeutyczne z uczniami w celu zapobiegania zachowaniom dysfunkcyjnym,
– opiekę indywidualną nad uczniami wymagającymi wsparcia oraz pomocy psychologiczno- pedagogicznej,
– zajęcia terapii pedagogicznej,
– porady i konsultacje dla rodziców,
– działania interwencyjne w sytuacjach kryzysowych.

Organizuje:
– opiekę i pomoc materialną uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej (wyprawka szkolna, zasiłki losowe, akcje charytatywne),
– akcje profilaktyczne z zakresu bezpieczeństwa i pierwszej pomocy oraz zachowań ryzykownych.

Pedagog szkolny zaprasza:
Poniedziałek: 09.00-12.45

Wtorek: 09.00-13.30
Środa: 09.45-13.30
Czwartek: 09.45-13.30
Piątek: 09.00-11.45

Zajęcia z uczniami:
Poniedziałek: 12.45-15.15
Czwartek: 08.45-09.45, 13.40-14.30
Piątek: 11.45-12.30

Dyżur w ramach Doradztwa Zawodowego dla rodziców uczniów – podczas konsultacji i zebrań w godz.  17.00-19.00.OSTRZEGAMY przed e-papierosami!!!

Kliknij po więcej informacji:

>>> https://bit.ly/2MzoI8A
>>> https://bit.ly/35ATeYE