Kontakt

Szkoła Podstawowa nr 37 im. Juliana Tuwima w Krakowie
os. Stalowe 18
31-922 Kraków

tel.: 12 644 39 17
fax: 12 642 16 51
e-mail: sp37krakow@gazeta.pl

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Barbara WIKIERA

Przyjmuje w poniedziałki w godz. 13.00-14.30

ZASTĘPCA DYREKTORA SZKOŁY
mgr Julita STANKOWSKA

Przyjmuje w czwartki w godz. 9.00-10.30


PEDAGOG SZKOLNY
mgr Izabela Pilch

Poniedziałek: 9.00-12.00
Wtorek: 9.00-11.30
Środa: 11.00-12.45
Czwartek: 12.00-12.45, 15.30-17.00 (w każdy III czwartek miesiąca: 10.30-12.45)
Piątek: 9.00-12.00

Zajęcia indywidualne z dziećmi:
Wtorek: 14.30-15.30
Środa: 12.45-13.30
Czwartek: 12.45-15.30


SEKRETARZ SZKOŁY
Jolanta Ostrowska

REFERENT
Renata Chachurska

Poniedziałek: 8.00-16.00
Wtorek: 8.00-16.00
Środa: 8.00-16.00
Czwartek – dzień bez przyjmowania stron
Piątek: 8.00-16.00


INSPEKTOR OCHRONY DANYCH
Marlena Dyrek

ul. Wielopole 17 a, 33-333 Kraków
e-mail: inspektor1@mjo.krakow.pl