Oferta szkoły

NASZE ATUTY

Kameralność – mała szkoła zapewnia, że nikt nie jest tu anonimowy – wszyscy dobrze się znają.
Mała liczebność klas – umożliwia indywidualizację procesu nauczania i wychowania.
Bezpieczeństwo – bezpieczne warunki do nauki i zabawy, monitoring wewnętrzny i zewnętrzny.
Kompleksowa opieka nad dziećmi – świetlica szkolna czynna od 07.00 do 17.00.
Wszechstronny rozwój kompetencji kluczowych – matematycznych.
Innowacyjność – nowe spojrzenie na edukację matematyczną, czytelniczą i sport.
Tradycja – 200 lat istnienia, współpraca z grupami rekonstrukcji historycznej, ZHP, rycerska oprawa ślubowania uczniów.
Zajęcia pozalekcyjne – rozwijające i wspierające ucznia.
Sport – klasy sportowe koszykarskie, sekcje sportowe przy klubie NHRK Kraków-Rugby i KS Cracovia 1906 Koszykówka.
Wyjazdy – wycieczki rekreacyjne, edukacyjne, zielone szkoły, obozy sportowe oraz wyjazdy zagraniczne młodzieży: Rumunia, Budapeszt, Krzyżowa, współpraca z Ukrainą; szkoła otrzymała w 2019/2020 roku tytuł Lidera wielokulturowości.
Wolontariat – obejmujący uczniów klas I-VIII.
Wyżywienie – tanie i smaczne obiady przygotowywane w stołówce szkolnej oraz bezpłatne śniadania dla każdego ucznia obejmujące: warzywa i owoce, produkty nabiałowe.
Życzliwa współpraca z rodzicami – wspólne decyzje dotyczące życia szkoły.
Szeroka współpraca ze środowiskiem lokalnym – stowarzyszeniami, fundacjami oraz instytucjami życia publicznego.


NAUKA

Nauka jednozmianowa w mało licznych oddziałach. Wykwalifikowana i doświadczona kadra pedagogiczna.

Nowoczesne nauczanie:

 • Dziennik elektroniczny – Librus,
 • zastosowanie w procesie dydaktycznym nowoczesnych technologii,
 • indywidualizacja nauczania,
 • edukacja szachowa,
 • nauka pływania,
 • dwa języki obce: j. angielski kl. I-VIII, j. niemiecki kl. VII-VIII.

Innowacje pedagogiczne:

 • Program rozwijania uzdolnień matematycznych dzieci w klasach I-III,
 • Innowacja czytelnicza w klasach II,
 • Innowacja wolontariatu w klasach IV-VIII,
 • Rozpowszechnianie wśród dzieci mini koszykówki i rugby Tag.

Realizacja projektów i programów edukacyjnych:

 • Międzynarodowy projekt pt. Engagement & Beyond realizowany w ramach programu Erasmus+ przy współpracy z Uniwersytetem Pedagogicznym w Krakowie,
 • Projekt „Rozwój kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli szkół prowadzących kształcenie ogólne na terenie Gminy Miejskiej Kraków” realizowany przez nauczycieli matematyki i przyrody,
 • Projekt edukacyjny „Lepsza szkoła” realizowany w klasach IV-VIII z matematyki i języka polskiego,
 • Projekt SZKOŁA SPORTOWYCH TALENTÓW XX edycja-Studium Prawa Europejskiego,
 • Międzynarodowy projekt na platformie etwinning – współpraca ze szkołą na Ukrainie,
 • Ogólnopolski projekt promujący czytelnictwo „Szkolne przygody Gangu Słodziaków”,
 • Projekt z zakresu edukacji finansowej, przedsiębiorczości i dla bezpieczeństwa „Od grosika do złotówki”,
 • Projekt „Nie pal przy mnie, proszę” – organizowany przez Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną,
 • Projekt edukacyjny „Twoja krew, moje życie”,
 • Projekt edukacyjny „Akademia Bezpiecznego Puchatka”,
 • Międzyszkolny projekt „Powiedz NIE przemocy”,
 • Program „Rowerowy Stars”, „Rowerowy Maj”,
 • Projekt „Kino za baterie”,
 • Projekt edukacji obywatelskiej „Uczeń – obywatel dla klas VIII”.

INDYWIDUALNY ROZWÓJ

Bogata oferta zajęć rozwijających uzdolnienia i zainteresowania:

 • Artystyczne: chór, koło teatralne, zajęcia plastyczne i taneczne,
 • Naukowe: koła: fizyczne, matematyczne, informatyczne, języka angielskiego, koło szachowe,
 • Zajęcia przygotowujące uczniów do egzaminów zewnętrznych prowadzone przez egzaminatorów OKE,
 • Sportowe: SKS, lekkoatletyka, koszykówka, siatkówka, piłka nożna, rugby.

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna obejmująca:

 • Diagnozę i terapię logopedyczną,
 • Zajęcia terapii pedagogicznej,
 • Rewalidację,
 • Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze,
 • Gimnastykę korekcyjną,
 • Zajęcia rozwijające kompetencje społeczno-emocjonalne,
 • Naukę języka polskiego dla obcokrajowców,
 • Współpracę z psychologami poradni psychologiczno-pedagogicznej.

Współpraca z podmiotami zewnętrznym prowadzącymi zajęcia na terenie szkoły:

 • Zajęcia nieodpłatne:
  • KS Cracovia, Basket Mania PZKosz – koszykówka,
  • NHRK Kraków – Rugby,
  • MOS Wschód Kraków – piłka nożna,
  • Małopolski Związek Szachowy – szachy,
  • PZLA – „Lekkoatletyka Dla Każdego”,
  • MOS Kraków – taniec tradycyjny i nowoczesny,
  • KS Cracovia 1906.
 • Zajęcia odpłatne:
  • Krakowski Klub Karate Tradycyjnego – karate,
  • Szkoła Muzyczna „Music & More” – gitara,
  • HAJIME – ju-jitsu,
  • Happy Robot – robotyka,
  • Szkoła Językowa BRight – j. angielski,
  • Com Com Zone – dodatkowy basen.

Udział w konkursach oraz zawodach sportowych: szkolnych, międzyszkolnych, wojewódzkich, ogólnopolskich. Prezentacja uzdolnień uczniów w czasie imprez szkolnych oraz środowiskowych takich jak: Szkolny Pokaz Talentów, występy recytatorskie, taneczne, muzyczne, gimnastyczne, wystawy prac uczniów, przedstawienia.


OPIEKA I WYCHOWANIE 

Bezpieczne warunki nauki i zabawy:

 • monitoring wewnętrzny i zewnętrzny,
 • dyżury nauczycielskie od 07.50 do 15. 15 we wspólnej przestrzeni – korytarze, szatnia, sklepik, stołówka.

Dziesięciogodzinna opieka w świetlicy szkolnej 07.00-17.00.
Opieka podczas ferii i wakacji: akcje „Zima w szkole”, „Lato w szkole” z bogatym programem.
Opieka specjalistów: pedagoga szkolnego, logopedy, nauczycieli posiadających kwalifikacje do prowadzenia zajęć terapeutycznych różnego typu.
Opieka zdrowotna: pielęgniarka szkolna, stomatolog.

Realizacja programów:

 • wychowawczo-profilaktycznego, którego celem jest kształtowanie postaw patriotycznych, obywatelskich, społecznych i samorządowych,
 • doradztwa zawodowego,
 • prozdrowotnych.

Rozwój postaw społecznych i obywatelskich:

 • Wolontariat klas młodszych I-III,
 • Wolontariat klas Starszych IV-VI
 • Innowacja Pedagogiczna „Moc Pomagania” – wolontariat klas VII-VIII,
 • Udział w licznych akcjach charytatywnych m. in.: Zakręceni dla Hospicjum, Góra Grosza, Czerwonokrzyska Gwiazdka, Gwiazdka dla Zwierzaka, Kwestowanie dla Hospicjum św. Łazarza w Krakowie,
 • Działalność Samorządu Uczniowskiego,
 • Zgłoszenie przez szkołę własnych projektów do „Budżetu Obywatelskiego”,
 • Spotkania z przedstawicielami służb publicznych: Straż Miejska, Policja.

BAZA SZKOŁY

16 sal dydaktycznych:

 • kolorowe, przestronne, multimedialne sale wyposażone w komputer, projektor multimedialny, tablica interaktywną,
 • sale klas I-III usytuowane na oddzielnym piętrze, dostosowane do potrzeb młodszych dzieci,
 • pracownia komputerowa z indywidualnymi stanowiskami dla uczniów,
 • pracownia językowa z indywidualnymi stanowiskami dla uczniów.

Świetlica szkolna ze sprzętem audio/video, monitorem i dużym terenem rekreacyjnym.

Kompleks sal oraz obiektów sportowo-rekreacyjnych:

 • sala gimnastyczna,
 • dwa boiska wielofunkcyjne,
 • hala pneumatyczna od września do kwietnia,
 • sala gier i zabaw ruchowych dla dzieci młodszych,
 • wydzielona przestrzeń do zabaw z dywanem interaktywnym,
 • duży teren zielony wokół szkoły.

Biblioteka, gabinet medyczny, gabinet stomatologiczny, stołówka szkolna, sklepik szkolny, automat z napojami.