Oferta szkoły

NASZE ATUTY

Kameralność – mała szkoła zapewnia, że nikt nie jest tu anonimowy – tutaj wszyscy dobrze się znają.
Mała liczebność klas – umożliwia indywidualizację procesu nauczania i wychowania.
Bezpieczeństwo – bezpieczne warunki do nauki i zabawy; monitoring wewnętrzny i zewnętrzny.
Kompleksowa opieka nad dziećmi – świetlica szkolna czynna od 07.00 do 17.00.
Wszechstronny rozwój kompetencji kluczowych – matematycznych oraz naukowo-technicznych, komunikacji w języku ojczystym i językach obcych, kompetencji społecznych i obywatelskich, inicjatywności oraz przedsiębiorczości, świadomości i ekspresji kulturalnej oraz umiejętności uczenia się.
Innowacyjność – nowe spojrzenie na edukację matematyczną, językową, czytelniczą i sport.
Tradycja – 200 lat istnienia, współpraca z grupami rekonstrukcji historycznej, ZHP, rycerska oprawa ślubowania uczniów klas pierwszych.
Zajęcia pozalekcyjne – rozwijające i wspierające Ucznia.
Sport – klasy sportowe o profilu koszykarskim, sekcje sportowe przy klubie NHRK Kraków-Rugby i KS Cracovia 1906 Koszykówka.
Wyjazdy – wycieczki rekreacyjne i edukacyjne; wyjazdy zagraniczne (m.in. Rumunia, Budapeszt), na zielone szkoły, obozy sportowe; współpraca z Ukrainą, która zaowocowała nadaniem Szkole  tytułu „Lidera wielokulturowości”.
Wolontariat – obejmujący uczniów klas I-VIII.
Wyżywienie –  smaczne i tanie obiady przygotowywane w stołówce szkolnej oraz bezpłatne śniadania dla każdego ucznia obejmujące warzywa i owoce oraz produkty nabiałowe.
Życzliwa współpraca z rodzicami – wspólne decyzje dotyczące życia szkoły.
Szeroka współpraca ze środowiskiem lokalnym – stowarzyszeniami, fundacjami oraz instytucjami życia publicznego.


NAUKA

Naszym atutem jest nauka jednozmianowa w mało licznych oddziałach, którą realizuje wykwalifikowana i doświadczona kadra pedagogiczna.

Nowoczesne nauczanie:

 • dziennik elektroniczny – Librus,
 • nauka zdalna poprzez paltformę Microsoft Teams,
 • zastosowanie w procesie dydaktycznym nowoczesnych technologii (m.in. rzutniki, laptopy, tablice multimedialne, platformy edukacyjne),
 • indywidualizacja nauczania,
 • edukacja szachowa,
 • nauka pływania,
 • nauka dwóch języków obcych: języka angielskiego (klasy I-VIII) oraz języka niemieckiego (klasy VII i VIII).

INDYWIDUALNY ROZWÓJ

Bogata oferta zajęć rozwijających uzdolnienia i zainteresowania:

 • artystyczne: chór, koło teatralne, zajęcia plastyczne, taneczne, florystyczne oraz nauka gry na gitarze,
 • naukowe: koła fizyczne, matematyczne, humanistyczne, informatyczne, języka angielskiego oraz koło szachowe,
 • sportowe: SKS, lekkoatletyka, koszykówka, siatkówka, piłka nożna, rugby.

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna obejmująca:

 • diagnozę i terapię logopedyczną,
 • zajęcia terapii pedagogicznej,
 • rewalidację,
 • zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze oraz rozwijające,
 • gimnastykę korekcyjną,
 • zajęcia rozwijające kompetencje społeczno-emocjonalne,
 • naukę języka polskiego dla obcokrajowców,
 • współpracę z psychologami poradni psychologiczno-pedagogicznej.

Współpraca z podmiotami zewnętrznymi, prowadzącymi zajęcia na terenie szkoły:

Zajęcia nieodpłatne:

 • KS Cracovia, Basket Mania PZKosz – koszykówka,
 • NHRK Kraków – rugby,
 • MOS Wschód Kraków – piłka nożna,
 • Małopolski Związek Szachowy – szachy,
 • PZLA – „Lekkoatletyka Dla Każdego”,
 • MOS Kraków – taniec tradycyjny i nowoczesny,
 • KS Cracovia 1906.

Zajęcia odpłatne:

 • Krakowski Klub Karate Tradycyjnego – karate,
 • Szkoła Muzyczna „Music & More” – gitara,
 • HAJIME – ju-jitsu,
 • Happy Robot – robotyka,
 • Szkoła Językowa BRight – j. angielski,
 • Com Com Zone – dodatkowy basen.

Udział w konkursach oraz zawodach sportowych: szkolnych, międzyszkolnych, wojewódzkich, ogólnopolskich. Prezentacja uzdolnień uczniów w czasie imprez szkolnych oraz środowiskowych takich jak: Szkolny Pokaz Talentów, występy recytatorskie, taneczne, muzyczne, gimnastyczne, wystawy prac uczniów oraz liczne akademie i przedstawienia.


OPIEKA I WYCHOWANIE 

Bezpieczne warunki nauki i zabawy:

 • monitoring wewnętrzny i zewnętrzny,
 • dyżury nauczycielskie od 07.50 do 15.15 we wspólnej przestrzeni – korytarze, szatnia, sklepik oraz stołówka,
 • dziesięciogodzinna opieka w świetlicy szkolnej (od 07.00-17.00),
 • opieka podczas ferii i wakacji w ramach akcji Zima w szkole oraz Lato w szkole,
 • opieka specjalistów: pedagoga szkolnego, logopedy oraz nauczycieli posiadających liczne kwalifikacje do prowadzenia zajęć terapeutycznych,
 • opieka zdrowotna pielęgniarki szkolnej,
 • wsparcie pracowników administracji oraz obsługi.

Realizacja programów:

 • wychowawczo-profilaktycznego, którego celem jest kształtowanie postaw patriotycznych, obywatelskich, społecznych i samorządowych,
 • doradztwa zawodowego,
 • prozdrowotnych.

Rozwój postaw społecznych i obywatelskich:

 • wolontariat klas młodszych I-III,
 • wolontariat klas Starszych IV-VI,
 • innowacja Pedagogiczna „Moc Pomagania” – wolontariat klas VII-VIII,
 • udział w licznych akcjach charytatywnych m. in.: Zakręceni dla Hospicjum, Góra Grosza, Czerwonokrzyska Gwiazdka, Gwiazdka dla Zwierzaka, kwestowanie dla Hospicjum św. Łazarza w Krakowie,
 • działalność Samorządu Uczniowskiego,
 • zgłoszenie przez szkołę własnych projektów do „Budżetu Obywatelskiego”,
 • spotkania z przedstawicielami służb publicznych (Straży Miejskiej oraz Policji).

BAZA SZKOŁY

16 sal dydaktycznych:

 • kolorowe i przestronne sale wyposażone w laptopy, projektory multimedialne oraz tablice interaktywne,
 • sale klas I-III usytuowane na oddzielnym piętrze, dostosowane do potrzeb młodszych dzieci,
 • dwie pracownie informatyczne z indywidualnymi stanowiskami dla uczniów,
 • dwie pracownie językowe z indywidualnymi stanowiskami dla uczniów.
 • świetlica szkolna ze sprzętem audio i video, tablicą multimedialną oraz dużym terenem rekreacyjnym.

Kompleks sal oraz obiektów sportowo-rekreacyjnych:

 • sala gimnastyczna,
 • dwa boiska wielofunkcyjne,
 • hala pneumatyczna (od września do kwietnia),
 • sala gier i zabaw ruchowych dla dzieci młodszych,
 • wydzielona przestrzeń do zabaw z dywanem interaktywnym,
 • duży teren zielony wokół szkoły.