Historia szkoły

1817 – utworzenie okręgu szkolnego nr 6 w Mogile z (Wolne Miasto Kraków) trzyletnią szkołą powszechną

1839 – przeniesienie zajęć do willi Rogozińskich ze względu na zły stan budynku szkolnego

II poł. XIX w. – budowa nowej szkoły na zbiegu dzisiejszych ulic Klasztornej i Ptaszyckiego

1893 – najstarsze zachowane arkusze ocen uczniów i księgi metrykalne (wpisowe)

1918 – odzyskanie przez Polskę niepodległości

1921-1931 – stopniowe przekształcanie szkoły trzyletniej w siedmioletnią

1921 – najstarsza zachowana kronika szkolna

1924 – po raz pierwszy w dokumentach pojawia się nazwa Szkoła Powszechna im. królewny Wandy w Mogile

9.11.1930 – uroczyste oddanie do użytku nowego budynku szkolnego, który znajduje się na ul. Ptaszyckiego (obecnie SSP nr 6)

1939-1945 – II wojna światowa, szkoła funkcjonuje jako Oeffentliche polonische Volksschule In Mogila

1945 – przywrócenie (z pominięciem imienia) nazwy Szkoła Powszechna w Mogile

1947 – decyzja o budowie na gruntach wsi Nowej Huty

1949 – otwarcie w szkole Biblioteki Głównej Szkolnej

1951 – włączenie Nowej Huty do Krakowa, nadanie szkole numeru – Szkoła Podstawowa nr 37 w Krakowie

1963/1964 – wprowadzenie ośmioletniej szkoły podstawowej

1966 – przeprowadzka do nowowybudowanego budynku, tzw. Tysiąclatki na ul. Bulwarowej

1971 – przeniesienie szkoły do budynku nr 18 na osiedlu Stalowym

1975 – otwarcie Izby Harcerskiej

3.05.1979 – uroczyste nadanie szkole imienia Juliana Tuwima oraz wręczenie Sztandaru Szkoły

1999 – reforma oświaty, przekształcenie w sześcioletnią szkołę podstawową

2014 – oddanie do użytku wielofunkcyjnego boiska z hala pneumatyczną

2017/2018 – rok jubileuszowy, reforma oświaty przywracająca ośmioletnią szkołę podstawową

logo miniW roku szkolnym 2017/2018 nasza szkoła, która jest kontynuacją Szkoły Powszechnej w Mogile, przeżywałą Jubileusz 200-lecia swojego istnienia. W związku z tą rocznicą cała społeczność szkoły włączyła się w przygotowanie i organizację uroczystych obchodów. Harmonogram Obchodów Jubileuszowych:

27 maja 2017 – Memoriał Szachowy im. Andrzeja Janika. Festyn Rodzinny – Kombinat Zabawy. Festyn Rodzinny jest cykliczną imprezą i znakiem rozpoznawczym naszej szkoły. Rok rocznie gromadzi kilka tysięcy osób. Obecna edycja była największą z dotychczasowych.

4 września 2017 – Uroczyste rozpoczęcie Roku szkolnego 2017/2018.

29 września 2017 – Uroczyste Pasowanie i Ślubowanie dwusetnego rocznika uczniów.

20 kwietnia 2018 – Bal Absolwentów. Będzie miał miejsce na zamku Królewskim w Niepołomicach.

25 maja 2018 – Gala Jubileuszowa.

26 maja 2018 – Koncert – Szkoła na Styku Kultur. Memoriał Szachowy im. Andrzeja Janika. Festyn Rodzinny – Kombinat Zabawy.

15 czerwca 2018 – Msza św. w intencji ŚP. Andrzeja Janika, zmarłych Dyrektorów i Naczelników Szkoły.