Projekty

Projekt „Rozwijanie uzdolnień i wyrównywanie szans”.

 

 


W obecnym roku szkolnym nasza szkoła przystąpiła do projektu „Powiedz NIE przemocy”, który organizuje Komisariat Policji VIII w Krakowie i Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9.

Projekt „Powiedz NIE Przemocy”, ma na celu zwiększanie poziomu świadomości tak ważnego społecznie problemu, jakim jest przemoc szkolna oraz przygotowanie dzieci i młodzieży do aktywnego uczestniczenia w życiu społecznym obywatelskim, rozwijanie ich zainteresowań, umiejętności społecznych, kształtowanie kreatywności, odpowiedzialności, wrażliwości i otwartości na drugiego człowieka.

Projekt odbywa się pod Patronatem Rady Dzielnicy XIV Czyżyny i Rady Dzielnicy XVIII Nowa Huta.

 

W ramach projektu odbędą się:

  • Szkolny Dzień bez Przemocy – 14.02.2019,
  • spotkania tematyczne z udziałem policjantów z Ogniwa ds. Prewencji Kryminalnej, Nieletnich i Patologii Wydziału Prewencji Komisariatu Policji VIII, m. in. na temat odpowiedzialności nieletnich za popełnione czyny karalne, zasad bezpieczeństwa, zachowań ryzykownych oraz sposobów  unikania zagrożeń dla klas 4-8 – 12-13.12.2018,
  • szkolenie dla nauczycieli „Przemoc rówieśnicza” – organizowane przez Komisariat Policji VIII oraz Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9,
  • warsztaty dla uczniów dotyczące alternatywnych sposobów spędzania czasu wolnego – prowadzone przez wychowawców klas,
  • warsztaty dla dzieci i rodziców na temat kreatywnych form wspólnego spędzania czasu wolnego,
  • przygotowanie spotu promującego przeciwdziałanie przemocy.

Spotkania z policjantami (12-13.12.2018)

W dniach 12 i 13 grudnia w szkole odbyły się spotkania tematyczne z udziałem policjantów z Ogniwa ds. Prewencji Kryminalnej Nieletnich i Patologii Wydziału Prewencji Komisariatu Policji VIII, m. in. na temat odpowiedzialności nieletnich za popełnione czyny karalne, zasad bezpieczeństwa, zachowań ryzykownych oraz sposobów  unikania zagrożeń. W spotkaniach wzięli udział uczniowie z klas IV-VIII. Ciekawa lekcja, przydatne wiadomości, potrzebne informacje – oto komentarze uczniów  po przeprowadzonych zajęciach. Dwudniowy pobyt policjantów w szkole na pewno przyniesie uczniom wiele korzyści.

 

 

 

 


Projekt edukacyjny „Lepsza Szkoła”.