Projekty

ROZPOCZYNA SIĘ REKRUTACJA UCZNIÓW NA ZAJĘCIA!

Szanowni Państwo,
Rozpoczyna się rekrutacja uczniów do projektu „Rozwój kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli szkół prowadzących kształcenie ogólne na terenie Gminy Miejskiej Kraków” realizowanego w ramach Poddziałania 10.1.3. Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020.

Projekt realizowany jest w okresie od 2 lipca 2018 do 30 czerwca 2020 r.

Projekt „Rozwój kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli szkół prowadzących kształcenie ogólne na terenie Gminy Miejskiej Kraków” kierowany jest do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych biorących udział w projekcie między innymi do:

Uczniów Szkoły Podstawowej nr 37 im. Juliana Tuwima w Krakowie, 31-922 Kraków, os. Stalowe 18.

Uczniowie mogą składać formularze rekrutacyjne na następujące zajęcia: 

 1. Zajęcia wyrównawcze z matematyki
 2. Zajęcia wyrównawcze z przyrody
 3. Koło młodych badaczy przyrody
 4. Koło matematyczno-informatyczne

Ilość miejsc jest ograniczona.

Celem projektu jest podniesienie u uczniów szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych prowadzących kształcenie ogólne na terenie Gminy Miejskiej Kraków kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy w zakresie przedmiotów przyrodniczych i matematyki oraz kompetencji informatycznych poprzez organizację zajęć rozwijających w tym: kół naukowych, warsztatów, laboratoriów, zajęć pozaszkolnych oraz zajęć dydaktyczno- wyrównawczych z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych i informatyki z wykorzystaniem, narzędzi TIK oraz e-learningu.
Kryterium formalne: status ucznia/uczennicy szkoły biorącej udział w projekcie.
Termin rekrutacji: 2-20 września 2019 r.
Niezbędne dokumenty rekrutacyjne – Regulamin rekrutacji, formularz zgłoszeniowy dla ucznia, deklaracja uczestnictwa w projekcie, oświadczenie uczestnika projektu, zakres danych osobowych do systemu SL; dokumenty należy składać zgodnie z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie w sekretariacie szkoły do 20 września 2019 r.
Niezbędne informacje można uzyskać w Biurze Realizatora Projektu w Miejskim Centrum Obsługi Oświaty Krakowie, ul. Ułanów 9a lub pod nr tel.: 12 617 88 82 oraz u Koordynatora szkolnego Pani Eweliny Majdy pod nr tel.: 790 405 057, e-mail: biuro@fabrykapostepu.pl.

ZAPRASZAMY!

Pliki dostępne w sekretariacie szkoły oraz do pobrania ze strony internetowej szkoły:
Regulamin Rekrutacji
Formularz zgłoszeniowy dla ucznia
Deklaracja uczestnictwa ucznia
Oświadczenie uczestnika projektu
Zakres danych osobowych


SZKOŁA PODSTAWOWA NR 37 W KRAKOWIE W ROKU SZKOLNYM 2019/2020 UCZESTNICZY W:

 1. PROJEKTACH EDUKACYJNYCH PLACÓWEK OŚWIATOWYCH:
 • „Rozwój kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli szkół prowadzących kształcenie ogólne na terenie Gminy Miejskiej Kraków”
 • X Edycja „Aktywna Szkoła – Aktywny Uczeń”
 • „Powiedz NIE Przemocy”
 • „Twoja krew, moje życie”
 • Antynikotynowa Edukacja Zdrowotna „Bieg po zdrowie”
 • „Trzymaj Formę” – klasy V-VIII
 • „Lepsza Szkoła” – ocena prac oraz analiza i porównywanie wyników uzyskanych przez uczniów naszej szkoły z wynikami uczniów w całej Polsce
 • „Sto na Sto – z okazji odzyskania Niepodległości sto lekcji o Żołnierzach Wyklętych”
 • BohaterOn w Twojej Szkole – kartka dla Powstańca
 • „Bieg po zdrowie” – dla IV klas
 • „Kino za baterie”

PROJEKTACH EDUKACYJNYCH DLA KLAS I-III:

 • Ogólnopolski projekt czytelniczy „Szkolne Przygody Gangu Słodziaków”
 • Projekt ekologiczny „Jestem eko – kształtuję środowisko w Krakowie”
 • Projekt ekologiczny „Kino za baterie”
 • Projekt edukacyjny – VII Słoneczna InterGRAcja „Korowód Nowohucki. Niepodległa. Reaktywacja.”
 • Projekt „Moja krew – twoje życie”
 • Akademia Filmowa Najmłodszego Widza

PROJEKTACH EDUKACYJNYCH OGÓLNOSZKOLNYCH:

 • Wyjazd do RUMUNII – „Poznajemy Polonię w Kaczyka”
 • 100 rocznicy Odzyskania Niepodległości
 • Konkurs plastyczny „Jeszcze Polska nie zginęła” – dla klas 1-8
 • „Noc w szkole” dla IV klas
 • Ogólnoszkolny przegląd kolęd
 • Warsztaty dla przedszkolaków
 • Jasełka
 • Projekt matematyczny dla klas IV pt. „MIARY I WAGI” oraz klas VI pt. „WŁASNOŚCI FIGUR PŁASKICH”

MIEJSKICH I OGÓLNOPOLSKICH PROGRAMACH SPORTOWYCH:

 • „Krakowska Olimpiada Młodzieży”
 • „Tańczę w Krakowie”
 • „Rugby dla każdego”
 • „Lekkoatletyka dla każdego! Młodzieżowe Spotkania z Lekką Atletyką”
 • „Krakowska Basketmania”
 • „SKS 2019”
 • „SKS 2020”
 • „Europejski tydzień sportu – RUGBY”
 1. INNOWACJACH:

MATEMATYCZNA:

 • Klasy I – „Program rozwijania uzdolnień matematycznych dzieci w ostatnim roku wychowania przedszkolnego oraz w pierwszym roku nauki szkolnej” opracowała E. Gruszczyk-Kolczyńska przy pomocy E. Zielińskiej
 • Klasy II – „Program rozwijania zadatków uzdolnień matematycznych dzieci w drugim roku nauki szkolnej”
 • Klasa III a – „Program rozwijania zadatków uzdolnień matematycznych dzieci w trzecim roku nauki szkolnej”

SPORTOWA:

 • MINI KOSZYKÓWKA I RUGBY TAG W KLASACH 1-3 – Program rozwija ogólną sprawność dziecka poprzez zaznajomienie ze sportami koszykówki i rugby przez okres trzyletni
 1. AKCJACH, KWESTACH:
 • Góra Grosza
 • Gwiazdka dla zwierzaka
 • „Kredkobranie”
 • „Miesiąc Dobroci dla Zwierząt”
 • „Zakręceni dla Hospicjum” – zbieranie zakrętek dla hospicjum
 • „Kartka dla Hospicjum”
 • Organizacja Światowego Dnia Zwierząt połączonego z prezentacją zwierząt
 • Sprzedaż kartek świątecznych dla Stowarzyszenia Sursum Corda
 • Czerwonokrzyska Gwiazdka
 • Sprzedaż kartek świątecznych dla Fundacji Pomoc Krakowskiego Hospicjum
 • Świąteczna zbiórka darów dla Stowarzyszenia Pomocy Polakom na Wschodzie KRESY
 • Kiermasz świąteczno-bożonarodzeniowy
 • „Zima w Szkole”
 1. SZKOLNYCH KONKURSACH  PRZEDMIOTOWYCH:
 • Konkurs plastyczny „Projekt koszulki rugby” – klasy I-IV
 • Konkurs plastyczny dla klas pierwszych pt. ,,Pluszowy Miś”
 • Szkolny Konkurs Plastyczny Dotyczący Europejskiej Konwencji Praw Człowieka adresowany do uczniów klas IV-VIII, połączony z debatą poświęconą w/w tematyce z udziałem przedstawicieli klas IV-VIII i rodziców
 • Konkurs Małopolskiego Dyktanda Niepodległościowego – etap szkolny
 • Konkurs j. angielskiego i niemieckiego dotyczący zwyczajów bożonarodzeniowych w krajach anglo- i niemieckojęzycznych adresowany do uczniów klas III-VIII
 • Konkurs świąteczny „ChristmasCustoms” – klasy VII i VIII
 • Mistrz tabliczki mnożenia w ramach Światowego Dnia Tabliczki Mnożenia – klasy I-VIII
 • Krakowska Matematyka – etap szkolny
 • Konkursu Wiedzy o Krakowie „Krakusek” – klasy III
 • Konkurs plastyczny „Jeszcze Polska nie zginęła” – klasy I-III
 • Konkurs plastyczny „Mój przyjaciel miś” – klasy I-III
 • Konkurs na najładniejszą klasową choinkę” – klasy I-III
 1. KONKURSACH PRZEDMIOTOWYCH, TEMATYCZNYCH:
 • Małopolski Konkurs Matematyczny – etap szkolny i rejonowy
 • Małopolski Konkurs Geograficzny – etap szkolny
 • Małopolski Konkurs Historyczny – etap szkolny, rejonowy
 • Małopolski Konkurs Języka Angielskiego – etap szkolny, rejonowy
 • Małopolski Konkurs Chemiczny – etap szkolny
 • Małopolski Konkurs z Fizyki – etap szkolny
 • Małopolski Konkurs Biologiczny – etap szkolny
 • Małopolski Konkurs Języka Polskiego – etap szkolny, rejonowy
 • Małopolski Konkurs z Języka Niemieckiego – etap szkolny
 • Małopolski Konkurs „Z Dobrą Nowiną przez życie” – etap szkolny, rejonowy
 • Ogólnopolski Konkurs Tematyczny „Losy żołnierza dzieje oręża polskiego w 1939-1948. W walce o wolną Polskę” – etap szkolny, rejonowy, wojewódzki
 • XVI Międzyszkolny Konkurs Ortograficzny Nowohuccy Mistrzowie Ortografii
 • Konkurs organizowany przez SMMK – „Prawo i My”
 1. INNE W KONKURSACH I SPORCIE:
 • Międzyszkolnym konkurs „Jestem eko – kształtuję środowisko w Krakowie” – rok z Eko Wiewiórką – I m-ce klasa I a
 • Organizacja Międzyprzedszkolnego konkursu plastycznego „Słodkie kociaki i inne zwierzaki”
 • Międzyszkolny konkurs plastyczny „KARTKA BOŻONARODZENIOWA DLA ŻOŁNIERZY WOJSK SPECJALNYCH W 100 ROCZNICĘ ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI” II miejsce – uczeń z  II klasy
 • Konkurs „Christmas customs” dla klas III i IV
 • Konkurs plastyczny „Dalsze przygody Gangu Słodziaków” – klasy I

RUGBY:

 • Międzyszkolny Turniej Rugby TAG „Zajrzyj do Huty” 22.09
  I i IV miejsce w kategorii klas III-IV i pokazowy mecz klas VI
 • Międzyszkolny Turniej Rugby Tag – Europejski Tydzień Sportu 28.09
  II, III i VI miejsce w kategorii klas III-IV oraz sparingowy mecz klas V i VI
 • Regionalny Turniej Dzieci i Młodzieży w Bolesławcu 14.10
  I miejsce żaków w barwach NHRK Kraków
 • Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików Rugby 7 w Bolesławcu 14.10 – VIII miejsce w barwach NHRK Kraków
 • Regionalny Turniej Dzieci i Młodzieży Kraków – Nowa Huta 21.10
 • I miejsce żaków, II miejsce mini żaków i III miejsce młodzików NHRK Kraków – II Turniej Niepodległości w Nowym Sączu 03.11 II miejsce w mikrusie i mini żaku oraz mecz towarzyski młodzieży w barwach NHRK Kraków
 • Krakowski Międzyszkolny Turniej Rugby Tag 20.11 w Szkole Podstawowej nr 52 w Krakowie I miejsce w kategorii klas IV i VI
 • Małopolski Półfinałowy Turniej Szkolnej Ligi Rugby Tag 06.12 III miejsce w kategorii klas VI, IV miejsce w kategorii klas IV
 • Krakowskie Eliminacje do Pucharu Tymbarku 06.11 na obiektach Com-Com Zone w Krakowie – Nowej Hucie, U10 i U12 klasa IV a

KOSZYKÓWKA:

 • Krakowska Olimpiada Młodzieży – Igrzyska Dzieci w Koszykówce Chłopców: Zajęcie III miejsca w Krakowie
 • Udział w Międzynarodowym Turnieju Koszykówki o Puchar Rektora AGH – XI miejsce
 • Udział w Ogólnopolskim Turnieju Koszykówki „Wieliczka Cup” – XIV miejsce
 • VII Turniej Piłkarski „Orlików” o Puchar Prezydenta Miasta Krakowa – XIV miejsce oraz I miejsce w rozgrywanym turnieju rzutów karnych
 • Turniej Mini Koszykówki „Basketmania” – III miejsce
 • Noworoczny Turniej Mini Koszykówki o Puchar Dyrektora SP 100 – IV miejsce
 • Udział w rozgrywkach KOZKosz, w których uczestniczą uczniowie naszej szkoły w kategorii chłopców (VIII) oraz Kadetek (III miejsce)

TANIEC:

 • Piracki Turniej Tańca w ramach programu „Tańczę w Krakowie” – zdobycie pucharu – klasy I

W obecnym roku szkolnym 2020/2021 kontynuujemy II edycję programu „Powiedz NIE przemocy” przerwaną w marcu 2020 z powodu pandemii.

W naszej szkole odbyły się warsztaty z psychologiem „Stres” oraz „Depresja”. W warsztatach wzięli udział uczniowie klas I-VIII. Mamy nadzieję, że w obecnych, niepewnych czasach pomogły one uczniom uporać się z wieloma trudnościami.

Planujemy warsztaty dla rodziców i uczniów – „Bezpieczeństwo w sieci” realizowane przy wsparciu KM Policji oraz „Odpowiedzialność prawna nastolatków” prowadzone przez SMMK. Mamy też w planach warsztaty ekologiczne dla uczniów klas IV oraz warsztaty z zakresu przeciwdziałania agresji i przemocy dla uczniów kl. V-VIII prowadzone przez pracowników MOPS.

Wiosną, jak co roku chcemy zaprosić funkcjonariuszy Komisariatu Wodnego Policji, by zapoznali naszych najmłodszych uczniów z zagadnieniem „Bezpieczeństwa nad wodą”.

Mamy nadzieję, że sytuacja zdrowotna pozwoli zrealizować te i wiele jeszcze innych działań profilaktycznych w naszej szkole.


POWIEDZ NIE PRZEMOCY – II EDYCJA

W obecnym roku szkolnym 2019/2020 nasza szkoła ponownie przystąpiła do projektu „Powiedz NIE Przemocy”. Projekt ma na celu podnoszenie poziomu bezpieczeństwa w szkole. Skoncentrowany jest na rozpoznawaniu i wzmacnianiu zasobów i potencjału szkoły oraz jej społeczności. Celem projektu jest zwiększenie skuteczności działań wychowawczych i profilaktycznych w zakresie zapobiegania przemocy rówieśniczej, zapewnienie uczniom bezpieczeństwa oraz tworzenie przyjaznego środowiska w szkole.

Cele szczegółowe:

 • kreowanie bezpiecznego i przyjaznego środowiska szkoły;
 • zaangażowanie uczniów w przeciwdziałanie przemocy, zwrócenie uwagi
  na występujące zagrożenia oraz kształtowanie nawyków ich unikania;
 • zapobieganie problemom i zachowaniom problemowym dzieci;
 • promowanie wśród dzieci kreatywnych sposobów spędzania czasu wolnego;
 • zachęcanie uczniów do odkrywania talentów i rozwijania zainteresowań.

W ramach projektu w dniu 22.11.2019 dla uczniów klas I-III odbył się w szkole: SZKOLNY DZIEŃ BEZ PRZEMOCY. Zaczęliśmy od godziny 8.00 grą planszową dla uczniów „Życzliwy wyścig”. Później otworzyliśmy Teatr – uczniowie wzajemnie przedstawiali sobie scenki o tematyce związanej z profilaktyką przemocy rówieśniczej, które na długo wcześniej pieczołowicie przygotowywali. O godzinie 9.30 – Słowo do uczniów wygłosiła p. wicedyrektor Julita Stankowska, następnie uroczyście  wspólnie odśpiewano „Piosenkę o pomaganiu ludziom”. Na zakończenie uczniowie wymienili między sobą „Pocztówki z Krainy Miłego Słowa”, które wykonywali w dniach poprzedzających uroczystość. Wszyscy uczestnicy, nie tylko miło spędzili czas, ale przede wszystkim przypomnieli sobie jaką wartością jest życie bez przemocy na co dzień.

 

 

 

 

W dniu 05.12.2019 r. w szkole odbyły się warsztaty dla dzieci i rodziców na temat kreatywnych form wspólnego spędzania czasu. W warsztatach brali udział rodzice i uczniowie klas I-III. W ten wieczór szkoła zamieniła się w arenę rozgrywek gier planszowych. Rodzice, dzieci i nauczyciele świetnie się bawili.

 

 

 

 


W obecnym roku szkolnym nasza szkoła przystąpiła do projektu „Powiedz NIE przemocy”, który organizuje Komisariat Policji VIII w Krakowie i Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9.

Projekt „Powiedz NIE Przemocy”, ma na celu zwiększanie poziomu świadomości tak ważnego społecznie problemu, jakim jest przemoc szkolna oraz przygotowanie dzieci i młodzieży do aktywnego uczestniczenia w życiu społecznym obywatelskim, rozwijanie ich zainteresowań, umiejętności społecznych, kształtowanie kreatywności, odpowiedzialności, wrażliwości i otwartości na drugiego człowieka.

Projekt odbywa się pod Patronatem Rady Dzielnicy XIV Czyżyny i Rady Dzielnicy XVIII Nowa Huta.

 

W ramach projektu odbędą się:

 • Szkolny Dzień bez Przemocy – 14.02.2019,
 • spotkania tematyczne z udziałem policjantów z Ogniwa ds. Prewencji Kryminalnej, Nieletnich i Patologii Wydziału Prewencji Komisariatu Policji VIII, m. in. na temat odpowiedzialności nieletnich za popełnione czyny karalne, zasad bezpieczeństwa, zachowań ryzykownych oraz sposobów  unikania zagrożeń dla klas 4-8 – 12-13.12.2018,
 • szkolenie dla nauczycieli „Przemoc rówieśnicza” – organizowane przez Komisariat Policji VIII oraz Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9,
 • warsztaty dla uczniów dotyczące alternatywnych sposobów spędzania czasu wolnego – prowadzone przez wychowawców klas,
 • warsztaty dla dzieci i rodziców na temat kreatywnych form wspólnego spędzania czasu wolnego,
 • przygotowanie spotu promującego przeciwdziałanie przemocy.

Spotkania z policjantami (12-13.12.2018)

W dniach 12 i 13 grudnia w szkole odbyły się spotkania tematyczne z udziałem policjantów z Ogniwa ds. Prewencji Kryminalnej Nieletnich i Patologii Wydziału Prewencji Komisariatu Policji VIII, m. in. na temat odpowiedzialności nieletnich za popełnione czyny karalne, zasad bezpieczeństwa, zachowań ryzykownych oraz sposobów  unikania zagrożeń. W spotkaniach wzięli udział uczniowie z klas IV-VIII. Ciekawa lekcja, przydatne wiadomości, potrzebne informacje – oto komentarze uczniów  po przeprowadzonych zajęciach. Dwudniowy pobyt policjantów w szkole na pewno przyniesie uczniom wiele korzyści.

 

 

 

 

Szkolny Dzień bez Przemocy (14.02.2019)

W dniu 14.02.2019 r. obchodziliśmy SZKOLNY DZIEŃ BEZ PRZEMOCY. Udział w uroczystości wzięli wszyscy uczniowie naszej szkoły. Celem SZKOLNEGO DNIA BEZ PRZEMOCY było:

 • Kreowanie bezpiecznego i przyjaznego środowiska szkoły,
 • Uświadomienie uczniom potrzeby bezpieczeństwa,
 • Uświadomienie uczniom szkodliwości zachowań agresywnych,
 • Kształtowanie właściwych postaw rówieśniczych,
 • Integrowanie społeczności szkolnej,
 • Promowanie kreatywnego sposobu spędzania czasu wolnego.

Wszyscy uczniowie i nauczyciele przyszli w tym dniu ubrani na czerwono lub różowo – niewskazany był strój w kolorze czarnym lub szarym. W szkole, na każdym z pięter, można było przyjrzeć się plakatom tematycznym wykonanym przez uczniów oraz przypomnieć sobie podstawowe zwroty grzecznościowe wyeksponowane w holu głównym.

Na początku uczniowie i wychowawcy spotykali się w swoich salach. Każdy wychowawca wraz ze swoją klasą wybrał jednego lub kilku uczniów, którzy są wzorem zachowania dla innych. Potem uczniowie przygotowali emblematy w wymyślonych przez siebie kształtach, opatrzone „miłym słowem” przeznaczone dla innych uczniów, nauczycieli i wszystkich pracowników szkoły. Następnie uczniowie połączyli się w klasy partnerskie – starsze z młodszymi – dobrali w pary, poznali się, wymienili emblematami i razem wycinali chmurki, na których umieścili swoje imiona. Chmurki zostały umieszczone na wystawce we wszystkich klasach. Kolejnym zadaniem było wspólne opracowanie KODEKSU PRZECIWKO PRZEMOCY, pod którym podpisali się wszyscy uczniowie z klas partnerskich.

Podsumowanie SZKOLNEGO DNIA BEZ PRZEMOCY odbyło się w sali gimnastycznej, gdzie nastąpiło wręczenie dyplomów dla NAJKULTURALNIEJSZYCH UCZNIÓW, ogłoszenie wyników w konkursie na PLAKAT oraz złożenie na ręce Pani Dyrektor KODEKSÓW PRZECIWKO PRZEMOCY i uroczyste złożenie przysięgi ich przestrzegania przez przedstawicieli klas partnerskich. Cała społeczność szkolna nie tylko dobrze się bawiła, ale również przypomniała sobie i innym jak dobre i wartościowe jest ŻYCIE BEZ PRZEMOCY na co dzień.

Fotogaleria z tego wydarzenia:

 • Plakaty tematyczne (fot. o. M. Majdak OCist)

 

 

 

 

 • Emblematy z „miłym słowem” (fot. A. Kalinowski)

 

 

 

 

 • Spotkanie klas partnerskich (fot. A. Kalinowski)

 

 

 

 

 • Podsumowanie (fot. A. Kalinowski)

 

 

 

 

Warsztaty dla dzieci i rodziców (4.04.2019)

Warsztaty dla dzieci i rodziców na temat kreatywnych form wspólnego spędzania czasu wolnego w ramach projektu „Powiedz NIE Przemocy”.

 

 

 

 

Gra terenowa (5.04.2019)

Jednym ze sposobów aktywnego spędzania czasu wolnego jest poznawanie historii i zabytków swojego miasta. W dniu 5 kwietnia uczniowie klasy 5a wzięli udział w ciekawej grze terenowej na terenie Krakowa. Włączyli się w ten sposób w działania w ramach projektu dotyczącego zapobiegania przemocy realizowanego przez naszą szkołę.

 

 

 

 


Projekt edukacyjny „Lepsza Szkoła”.