Rada Rodziców

Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 37 im. J. Tuwima, 31-922 Kraków, os. Stalowe 18

Numer rachunku bankowego: 91 8619 0006 0011 0257 8194 0001

Tytułem: Imię i nazwisko dziecka, klasa (zaznaczając czy jest to wpłata na fundusz RR czy opłata ksero)

E-mail: rrsp37@gmail.com