Platforma Microsoft Teams

W okresie nauki zdalnej uczniowie naszej szkoły korzystają z Platformy Microsoft Teams.

Login i hasło uczniowie otrzymują od wychowawcy klasy.

W przypadku zagubienia hasła uczniowie klas I-III kontaktują się poprzez dziennik elektroniczny z p. Jolantą Gębicką a uczniowie klas IV-VIII –  z p. Anetą Machajdą.

>>> Platforma Microsoft Teams