Projekty

Projekt: Od grosika do złotówki

Główne cele programu:
– nabycie przez dzieci umiejętności gospodarowania pieniędzmi, ustalania priorytetów przy ich wydawaniu lub oszczędzaniu,
– nabycie przez uczniów wiedzy o finansowych aspektach niebezpiecznych zdarzeń ze szczególnym uwzględnieniem ryzyka i bezpiecznych zachowań.

Projekt Od grosika do złotówki  jest  realizowany w klasach drugich od grudnia 2019 r. Realizacja projektu potrwa 10 miesięcy (klasa druga: grudzień, styczeń-czerwiec, klasa trzecia: wrzesień-grudzień). Uczniowie odbywają podróż z przewodnikiem Grosikiem po Galaktyce Finanse i Galaktyce Oszczędzanie, w czasie której zdobywają określone w danym miesiącu umiejętności. Każdy z uczniów otrzymuje „Dzienniki podróży”, w których dokumentuje realizację poszczególnych zadań. Tematyka projektu skoncentrowana jest wokół podstawowych pojęć dotyczących finansów i przedsiębiorczości (pieniądze, zarabianie, racjonalne wydawanie pieniędzy, oszczędzanie, inwestowanie). Dotyczy także szeroko pojętego bezpieczeństwa.

Projekt ma charakter integralny, uwzględnia potrzeby i zainteresowania uczniów, a także wychodzi naprzeciw wymaganiom społecznym i ekonomicznym otaczającego świata. Program wdrażany jest podczas obowiązkowych zajęć szkolnych. Bloki tematyczne pozwalają nauczycielowi na włączenie ich w cykl kształcenia zintegrowanego. Nauczyciel dostosowuje czas zajęć do aktywności uczniów.

Ważnym elementem edukacji finansowej jest współpraca z rodzicami. Zostają oni zapoznani z celami, tematyką projektu. Rodzice znając założenia i przebieg przedsięwzięcia, pełnią funkcję konsultantów oraz aktywnie włączają się na każdym etapie projektu w pracę swoich dzieci. Mogą to uczynić np. poprzez wykonywanie wspólnie z nimi zadań domowych, polegających w części na rozmowie na temat realizowanych w danym dniu treści, czy wypełnianie Karty oszczędzania.

 

 

 

 


Uczniowie klas pierwszych wzięli udział w dwóch edycjach Szkolnych Przygód Gangu Słodziaków, które odbyły się w roku szkolnym 2018/2019 i 2019/2020. Organizatorem tego projektu edukacyjnego jest sieć sklepów Biedronka. Celem akcji jest zachęcenie dzieci do czytania. Projekty zostały przygotowane przez wychowawców klas przy współpracy pani bibliotekarz.

Ważnym wydarzeniem była wizyta w bibliotece szkolnej oraz Szkolny Dzień Głośnego Czytania. Dzieci w odpowiednio przygotowanej scenerii z zaciekawieniem słuchały fragmentów  książki „Gang Słodziaków”. Uczniowie wszystkich klas wzięli także udział  w Ogólnopolskim Konkursie „Szkolne przygody Gangu Słodziaków”. W ramach pierwszej edycji uczniowie zrobili opaski z podobizną liska Lucka, jednego z bohaterów czytanej lektury. Zaprojektowali i przygotowali prace plastyczne, które zostały zgłoszone do  konkursu.

W ramach drugiej edycji uczniowie wraz z rodzicami wykonali Słodziaki, które „zamieszkały w Magicznych drzewach”. Drzewa te zostały stworzone przez wychowawców klas wraz z dziećmi i zgłoszone do konkursu. Każde dziecko otrzymało „dzienniczek postępów czytania”, który miał  motywować i zachęcić ich do codziennego czytania. Ponadto uczniowie wzięli udział w grach i zabawach tematycznych, a także zasadzili dąb w ogrodzie szkolnym. Maskotki z Gangu Słodziaków, które w ramach projektu otrzymały dzieci, nadal towarzyszą im podczas wspólnych zabaw i przypominają o przygodach z książką.

 

 

 

 


Akademia Bezpiecznego Puchatka

Program „Akademia Bezpiecznego Puchatka” to największy w Polsce program o tematyce bezpieczeństwa skierowany do I klas szkół podstawowych w całej Polsce. Organizowany jest przez markę Puchatek, we współpracy z Biurem Prewencji oraz Biurem Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji. Patronem Honorowym akcji jest Komendant Główny Policji.

Celem akcji jest edukacja i poprawa bezpieczeństwa dzieci, które rozpoczynają naukę w szkole oraz wspieranie ich rozwoju. Program zwraca uwagę na potencjalne zagrożenia, uświadamia dzieciom i ich rodzicom skutki niebezpiecznych zachowań w domu, szkole, na drodze, w Internecie i w czasie zabawy.

W naszej szkole w klasach 1 a i 1 b zakończyliśmy realizacje programu „Akademia Bezpiecznego Puchatka”. Program trwał od dnia 02.09.2019 r. do dnia 26.02.2020 r. Nauczyciele przeprowadzili lekcje na temat bezpieczeństwa w oparciu o materiały edukacyjne przesłane drogą elektroniczną przez Organizatora Programu na tematy: bezpieczeństwo w domu, bezpieczeństwo w drodze do szkoły, bezpieczeństwo w szkole i bezpieczeństwo w Internecie. Uczniowie poszerzali swoją wiedzę dotyczącą bezpieczeństwa; wypełniając ciekawe karty pracy, grając w gry i oglądając filmy. Na zakończenie wszystkie dzieci, które uczestniczyły w programie wykonały online test.


Projekt „JESTEM EKO – KSZTAŁTUJĘ ŚRODOWISKO W KRAKOWIE”

Uczniowie z naszej szkoły uczestniczą w realizacji projektu z zakresu edukacji ekologicznej, który został zorganizowany przez Urząd Miasta Krakowa – Wydział Kształtowania Środowiska. Projekt „Jestem eko – kształtuję środowisko w Krakowie” to cykl ciekawych zajęć mających na celu zapoznanie uczniów z dobrymi praktykami związanymi z kształtowaniem środowiska na terenie Krakowa.

Uczestnicy projektu wspólnie z sympatyczną maskotką ekoWiewiórką zapoznają się z zasadami selektywnej zbiórki odpadów oraz negatywnymi konsekwencjami używania plastiku. EkoWiewiórka odwiedza kolejno domy uczniów biorących udział w projekcie, a dzieci mają za zadanie wprowadzić w życie zdobytą wiedzę i sfotografować się z wiewiórką podczas eko – działań. Serdecznie zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć.