Edukacja wczesnoszkolna

Edukacja wczesnoszkolna to pierwszy etap kształcenia. Obejmuje on klasy I-III. Kształcenie zintegrowane to proces wieloetapowy. Ma wprowadzić dziecko do nauczania i wychowania na szczeblach wyższych. Jest to proces rozłożony na trzy lata nauki szkolnej, co oznacza, że dziecko w tym okresie nauczy się podstaw niezbędnych na etapach wyższych. Najważniejszymi umiejętnościami są opanowanie nauki czytania, pisania i rachowania. Wiadomości i umiejętności zdobyte przez ucznia w klasie pierwszej szkoły podstawowej, są kontynuowane, czyli powtarzane, pogłębiane i rozszerzane w klasie drugiej i w trzeciej.

Zintegrowany charakter zajęć daje możliwość łączenia ze sobą treści poszczególnych edukacji. Rozbudza wyobraźnię, pobudza do działania i odkrywania. Pomagamy dzieciom w rozwijaniu ich zdolności, przygotowujemy je do samodzielnego zdobywania wiedzy i aktywnego poznawania świata. Umożliwiamy im przeżywanie radości tworzenia. Stosujemy różnorodne metody nauczania, np. czynnościowe, projektu, działań praktycznych oraz wykorzystujemy  nowoczesne  technologie.

Dbając o wszechstronny rozwój naszych podopiecznych realizujemy innowacje oraz projekty m.in. z zakresu ekologii, zdrowego odżywiania, edukacji ekonomicznej, czytelniczej  i bezpieczeństwa.