Zebrania

zebranieTERMINY ZEBRAŃ W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

 

Rodzice uczniów z klas od I do III – godz. 17.30

Rodzice uczniów z klas od IV do VIII – godz. 18.15

 

 

 

 

I SEMESTR

14.09.2023 r. – zebranie organizacyjne

26.10.2023 r. – konsultacje

14.12.2023 r. – konsultacje

08.02.2024 r. – informacja o ocenach śródrocznych

Dodatkowe konsultacje według indywidualnych potrzeb.

 

II SEMESTR

21.03.2024 r. – informacja o postępach uczniów

09.05.2024 r. – zebranie – przekazanie informacji o przewidywanych ocenach niedostatecznych z zachowania i przedmiotów

06.06.2024 r. – konsultacje/zebrania – informacja o przewidywanych ocenach rocznych

Dodatkowe konsultacje według indywidualnych potrzeb.