Zebrania

zebranieTERMINY ZEBRAŃ W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

 

Rodzice uczniów z klas od I do III – godz. 17.30

Rodzice uczniów z klas od IV do VIII – godz. 18.15

 

 

 

 

I SEMESTR

16.09.2021 r. – zebranie organizacyjne

28.10.2021 r. – konsultacje

02.12.2021 r. – konsultacje

13.01.2022 r. – informacja o ocenach śródrocznych

Dodatkowe konsultacje według indywidualnych potrzeb.

 

II SEMESTR

10.03.2022 r. – informacja o postępach uczniów

12.05.2022 r. – konsultacje/zebranie w kl. VIII

09.06.2022 r. – informacja o przewidywanych ocenach rocznych

Dodatkowe konsultacje według indywidualnych potrzeb.