Zebrania

zebranieTERMINY ZEBRAŃ W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

 

Rodzice uczniów z klas od I do III – godz. 17.30

Rodzice uczniów z klas od IV do VIII – godz. 18.15

Godziny konsultacji dla wszystkich klas – w godz. 17.30-19.00

 

 

 

I SEMESTR

10.09.2020 r. – zebranie organizacyjne

05.11.2020 r. – konsultacje

10.12.2020 r. – konsultacje

28.01.2021 r. – informacja o ocenach śródrocznych

Dodatkowe konsultacje według indywidualnych potrzeb.

II SEMESTR

25.03.2021 r. – konsultacje

13.05.2021 r. – informacja o postępach uczniów

10.06.2021 r. – informacja o przewidywanych ocenach rocznych

Dodatkowe konsultacje według indywidualnych potrzeb.