Zebrania

zebranieTerminy zebrań w roku szkolnym 2018/2019

Rodzice uczniów z klas od I do III – godz. 17.30

Rodzice uczniów z klas od IV do VIII – godz. 18.15

Godziny konsultacji dla wszystkich klas – w godz. 17.30-19.00

I semestr

13 września 2018 r. – zebranie organizacyjne

15 listopada 2018 r. – zebranie informacyjne dot. postępów uczniów w nauce

10 stycznia 2019 r. – zebranie informacyjne dot. ocen śródrocznych

Konsultacje według indywidualnych potrzeb.

II semestr

21 marca 2019 r. – zebranie informacyjne dot. postępów uczniów w nauce

kwiecień 2019 – zebranie rodziców uczniów klas VIII

16 maja 2019 r. – zebranie informacyjne dot. ocen rocznych

Konsultacje według indywidualnych potrzeb.