Dziennik elektroniczny

W szkole obowiązuje dziennik elektroniczny Librus.

Dla dziecka i dla rodzica jest indywidualny Login i hasło do dziennika. Dane do zalogowania uczeń i rodzice otrzymują od wychowawcy klasy.

W przypadku zgubienia hasła należy zwrócić się do wychowawcy z prośbą o wygenerowanie nowego hasła przez administratora.

>>> Dziennik elektroniczny Librus