Kalendarz

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2018/2019

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych: 3 września 2018 r.

Zimowa przerwa świąteczna: 24-31 grudnia 2018 r.

Ferie zimowe: 14-27 stycznia 2019 r.

Egzamin ósmoklasisty: 15-17 kwietnia 2019 r.

Wiosenna przerwa świąteczna: 18-23 kwietnia 2019 r.

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych: 21 czerwca 2019 r.

Ferie letnie: 24 czerwca – 30 sierpnia 2019 r.

 

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:

15.10.2018 r. (po Święcie Edukacji Narodowej),

2.11.2018 r. (Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych),

15-17.04.2019 r. (Egzamin ósmoklasisty),

2.05.2019 r. (Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej),

19.06.2019 r. (podsumowanie roku szkolnego).

W tych dniach organizowane są zajęcia opiekuńcze w świetlicy szkolnej w godz. 7.00-17.00.