Edukacja wczesnoszkolna

W szkole mamy sześć klas edukacji wczesnoszkolnej. Wszystkie klasy zlokalizowane są na jednym piętrze ponieważ bezpieczeństwo naszych najmłodszych jest dla nas bardzo ważną sprawą. Pomagamy dzieciom w rozwijaniu ich zdolności, przygotowujemy je do samodzielnego zdobywania wiedzy i aktywnego poznawania świata. Umożliwiamy im przeżywanie radości tworzenia. Dbając o wszechstronny rozwój naszych podopiecznych realizujemy projekty z zakresu ekologii, edukacji regionalnej i bezpieczeństwa. Uczniowie uczestniczą także w zajęciach informatycznych, które przybliżają im świat komputerów. Rozwijamy również zdolności matematyczne naszych wychowanków. Począwszy od klasy III biorą oni udział w konkursach „Kangur”. Od pierwszej klasy wzmacniamy więź emocjonalną z najbliższym otoczeniem. Zapoznajemy naszych najmłodszych z legendami, zabytkami i historią Krakowa. Uczniowie zdobytą wiedzą mogą się wykazać w różnych konkursach szkolnych i pozaszkolnych m. in. ortograficznym, matematycznym, wiedzy o Krakowie. Pomagamy tez dzieciom pokonywać trudności szkolne. Organizujemy dla nich zajęcia kompensacyjne oraz pomoc w odrabianiu lekcji.

Ciekawe zajęcia edukacyjne

Uczniowie naszej szkoły bardzo lubią zwierzęta. Organizujemy wystawę zwierząt, bierzemy udział w konkursach o tematyce przyrodniczej, a także przyłączamy się do akcji „Gwiazdka dla zwierzaka”. Dopełnieniem tych działań były zajęcia edukacyjne dla uczniów klas I-III prowadzone przez Panią Marzannę z Krakowskiego Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami. Celem tych spotkań było uwrażliwienie dzieci na losy zwierząt. Pani Marzanna stosując technikę dramy opowiedziała naszym uczniom o losach porzuconych psów i kotów. Przekazała również informacje o tym, jak organizowana jest pomoc dla zwierzaków w schronisku oraz podpowiedziała, jak nawet najmłodsi mogą zostać wolontariuszami. Zajęcia były bardzo atrakcyjnie przeprowadzone, a uczniowie chętnie wspomogli akcję KTOZ zakupując kalendarze. Środki pozyskane przez KTOZ ze sprzedaży kalendarzy zostaną przekazane na pomoc zwierzętom przebywającym w schronisku.

Współpraca ze Strażą Miejską

Od wielu lat współpracujemy ze Strażą Miejską. Zarówno w klasach młodszych, jak i w starszych, odbywają się zajęcia poświęcone bezpieczeństwu i profilaktyce, prowadzone przez Strażnika Miejskiego Pana Artura Rysia. W klasach I-III spotkania mają na celu kształtowanie nawyków bezpiecznego zachowania w czasie poruszania się po drodze, zabaw w okresie ferii i wakacji oraz radzenia sobie w sytuacjach zagrożenia. W klasach IV-VI zajęcia mają zwrócić uwagę młodzieży na zagrożenie, jakie wynikają z agresji, stosowania używek oraz narkotyków. Uczniowie starszych klas biorą również udział w konkursach organizowanych przez Straż Miejską.