Koła zainteresowań

ZAJĘCIA DODATKOWE W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

GODZ. ZAJĘĆ RODZAJ ZAJĘĆ KLASY PROWADZĄCY

PONIEDZIAŁEK

08.00-08.45 Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze I a Marzena Miechowicz
08.00-08.45 Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze – matematyka VI a, VI b Marta Scherautz
12.45-13.30 Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze – j. polski /co 2 tyg./ IV a Iwona Kaleta
13.40-14.25 Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne I-III Marzena Miechowicz
13.40-14.25 Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze – j. polski /co 2 tyg./ IV b, V b Bernadeta Świerzewska
15.25-16.10 Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze – j. polski /co 2 tyg./ VIII a, VIII b Bernadeta Świerzewska
15.15-16.45 Rugby dla każdego NHRK Kraków III-V Barbara Wikiera
15.20-16.05 Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze – j. angielski IV-VIII Joanna Wołek
15.30-16.15 Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze – j. polski /co 2 tyg./ V a, VI a Magdalena Maj
16.15-17.00 Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze – j. polski /co 2 tyg./ VII a Magdalena Maj

WTOREK

08.00-08.45 Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze I b Salomea Ptaszkiewicz
11.30-12.40 SKS minikoszykówka III Paweł Łyko
12.45-13.30 Gimnastyka korekcyjna I a, III a MDK Korczak – A. Cholewa
13.00-16.00 KOŁO SZACHOWE Kamil Makówka
13.30-14.30 Zajęcia przyrodnicze w świetlicy Dominika Misiaszek
13.40-14.25 Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze – matematyka IV b Dorota Urynowicz
14.30-15.15 Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze – matematyka VII b Dorota Urynowicz
14.00-15.30 Piłka nożna – MOS Kraków I-III W. Obszański
14.30-15.15 Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne IV-VIII Izabela Pilch
14.30-15.15 Koło informatyczne Aneta Machajda
15.30-16.05 Koło polonistyczne Bernadeta Świerzewska

ŚRODA

08.00-08.45 Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze V a Anna Zabdyr-Wykurz
08.00-08.45 Rugby dla każdego I, II, III Barbara Wikiera
08.55-09.40 Koło matematyczne II b Katarzyna Góralczyk
08.55-09.40 Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne I-III Izabela Pilch
11.45-12.30 Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze III b Jolanta Gębicka
13.20-14.05 Gimnastyka korekcyjna I b, III b MDK Korczak – A. Cholewa
14.05-14.50 Gimnastyka korekcyjna II a, II b MDK Korczak – A. Cholewa
13.30-15.00 Rugby dla każdego III-V Barbara Wikiera
13.30-14.30 Gitara – zajęcia świetlicowe Grzegorz Pastorczyk
13.40-14.25 Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze – matematyka IV a, V a, V b Julita Stankowska
13.40-14.25 Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne IV, V Izabela Pilch
14.30-15.15 Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne VI-VIII Izabela Pilch
14.30-15.30 SKS
kl. II
Wojciech Urynowicz
14.30-15.15 Koło humanistyczne IV-VII Iwona Kaleta
14.30-16.00 Akademia siatkówki IV-VIII Janusz Filipowski
15.20-16.05 Koło historyczne IV-VIII Bożena Janik
15.30-17.00 Rugby kl. V-VIII Wojciech Urynowicz

CZWARTEK

08.00-08.45 Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze II a, Jolanta Koper
08.00-08.45 Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze III a Bożena Cichoń
08.00-08.45 Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze V b Anna Zabdyr-Wykurz
12.30-13.30 SKS – minikoszykówka III Paweł Łyko
13.40-14.40 SKS
kl. II
Wojciech Urynowicz
13.30-14.30 Magiczne kółeczka – zajęcia świetlicowe Edyta Słaby
15.15-16.00 Koło teatralno-muzyczne IV-VIII M. Tasior, R. Kamoda
15.30-16.15 Koło ekologiczne Dominika Misiaszek
16.15-17.00 Koło chemiczne Dominika Misiaszek

PIĄTEK

08.00-08.45 Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze II b Katarzyna Góralczyk
08.00-08.45 Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze – j. polski /co 2 tyg./ VI b. VII b Iwona Kaleta
08.00-08.45 Koło matematyczne VIII b Dorota Urynowicz
08.00-08.45 Koło matematyczne VIII a Marta Scherautz
14.30-15.15 Koło fizyczne VII, VIII Małgorzata Milewska
14.30-15.15 Koło językowe – język hiszpański Joanna Wołek
14.00-15.30 Piłka nożna MOS Kraków I-III W. Obszański