Koła zainteresowań

ZAJĘCIA DODATKOWE W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

GODZ. ZAJĘĆ

RODZAJ ZAJĘĆ

KLASY

PROWADZĄCY

PONIEDZIAŁEK
8.00 –  8.45 Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze- j. angielski /co dwa tygodnie/ V a Mgr Anna Zabdyr – Wykurz
8.00 –  8.45 Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze – matematyka VI b mgr Dorota Urynowicz
8.00 –  8.45 Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze. III b mgr Salomea Ptaszkiewicz
11.45 – 12.30 Zajęcia rozwijające zainteresowania – Innowacja matematyczna. I a mgr Jolanta Koper
12.45 – 13.30 Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze. II b mgr Bożena Cichoń
13.40 – 14.24 Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze – j. polski. VI b mgr Agata Siudak
13.40 – 14.25 Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze – j. angielski VI mgr Joanna Wołek
14.25 – 15.10 Zajęcia rozwijające zainteresowania – koło fizyczne. VII – VIII mgr Barbara Urban
14.30 – 15.15 Zajęcia rozwijające zainteresowania  – koło historyczne. IV – VIII mgr Bożena Janik
14.30- 16.00 Rugby dla klas I – III I – III mgr Barbara Wikiera
15.15 – 16.00 Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze  – j. polski. VI – VIII mgr Magdalena Maj
16.00 – 17.30 Rugby dla klas IV – VIII IV -VIII mgr Barbara Wikiera
WTOREK
8.00 –  8.45 Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze. I a mgr Jolanta Koper
8.00 –  8.45 Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze. II a mgr Jolanta Gębicka
8.00 –  8.45 Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze- j. angielski /co dwa tygodnie/ VIII b mgr Anna Zabdyr – Wykurz
13.30 – 14.30 KOŁO SZACHOWE mgr Kamila Kałużna
14.30 – 15.30 SKS – mini koszykówka II, III mgr Paweł Łyko
15.20 – 16.05 Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze  – j. polski. VIII b Pani Paulina Grzybek
15.15 – 16.15 SKS Rugby Tag (semestr 1)
II – IV mgr Wojciech Urynowicz
ŚRODA
8.00 – 8.45 Zajęcia rozwijające zainteresowania – koło językowe. mgr Joanna Wołek
8.00 –  8.45 Zajęcia rozwijające zainteresowania – Innowacja matematyczna. II b mgr Jolanta Gębicka
13.40 – 14.25 Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze  – j. polski. IV, VI Pani Patrycja Pilch
14.25 – 15.10 Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze  – fizyka. VII – VIII mgr Barbara Urban
14.30 – 16.00 Akademia siatkówki. IV – VIII mgr Janusz Filipowski
14.30 – 16.00 Rugby dla każdego. III – VIII mgr Barbara Wikiera
CZWARTEK
8.00 –  8.45 Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze. III a mgr Marzena Miechowicz
12.45 – 13.30 Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze – j. angielski /wymiennie/ II, III mgr Justyna Perlik
14.30 – 15.15 Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze – geografia/informatyka. V -VIII mgr Aneta Machajda
14.30 – 15.15 Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze – matematyka VI – VII mgr Julita Stankowska
14.30 – 15.15 Zajęcia rozwijające zainteresowania – koło humanistyczna. IV – VIII mgr Magdalena Maj
14.30 – 15.30 SKS Rugby Tag (semestr 1)
II – IV mgr Wojciech Urynowicz
15.15- 16.00 Zajęcia rozwijające zainteresowania  – koło ekologiczne. V – VIII mgr Dominika Misiaszek
15.30 – 16.15 SKS – piłka nożna dziewcząt
mgr Wojciech Urynowicz
PIĄTEK
8.00 –  8.45 Zajęcia rozwijające zainteresowania – Innowacja matematyczna. II b mgr Bożena Cichoń
8.55 –  9.40 Zajęcia rozwijające zainteresowania – Innowacja matematyczna. III b mgr Salomea Ptaszkiewicz
8.55 –  9.40 Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze. I b mgr Edyta Dąbrowa
9.50 – 10.35 Zajęcia rozwijające zainteresowania – Innowacja matematyczna. III a mgr Marzena Miechowicz
12.45 – 13.30 Zajęcia rozwijające zainteresowania – koło matematyczne. I b mgr Edyta Dąbrowa
14.30 – 15.15 Zajęcia rozwijające zainteresowania  – koło chemiczne. VII – VIII mgr Dominika Misiaszek
14.30 – 15.15 Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze – matematyka VII – VIII mgr Marta Scherautz