Koła zainteresowań

Zajęcia dodatkowe SP nr 37 w Krakowie w roku szkolnym 2019/2020 – II semestr

GODZ. ZAJĘĆ

RODZAJ ZAJĘĆ

KLASY

PROWADZĄCY

PONIEDZIAŁEK

08.00-08.45

Rugby dla każdego III a mgr Barbara Wikiera
11.45-12.30 SKS II a mgr Paweł Łyko
11.45-12.30 SKS I a mgr Janusz Filipowski
12.30-14.45 BASEN IV a, IV b mgr J. Wołek / mgr A. Zabdyr-Wykurz
13.40-14.25 Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze  / przyroda V a, b,  VI a, b mgr Dominika Misiaszek
13.40-14.25 Zajęcia wyrównawcze z matematyki VIII b mgr Dorota Urynowicz
14.30-15.15 Zajęcia rozwijające – Kółko matematyczne / projekt rkk VIII b mgr Dorota Urynowicz
14.45-15.30 Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze  / j. angielski (co 2 tygodnie) VI-VII mgr Anna Zabdyr-Wykurz
15.15-16.45 Rugby NHRK Kraków III-V mgr Barbara Wikiera
15.30-16.30 HAJIME I-VI Marcin Marek
14.30-15.15 Zajęcia z informatyki IV-VIII mgr Aneta Machajda
14.30-15.15 Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze  / przyroda VII a, b, VIII a, b mgr Dominika Misiaszek
15.15-16.00 Zajęcia wyrównawcze z matematyki VII b mgr Dorota Urynowicz
15.20-16.05 Kółko fizyczne VII a, b, VIII a, b mgr Małgorzata Milewska
16.00-18.30 Siłownia IV-VIII mgr Magdalena Maj

WTOREK

08.00-08.45 Kółko matematyczne IV b (I) / IV a (II) mgr Julita Stankowska
08.00-08.45 Koło informatyczne IV a (I) / IV b (II) mgr Aneta Machajda
12.45-13.30 Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze II b mgr Jolanta Gębicka
12.45-13.30 „Wiem i potrafię” – Zajęcia rozwijające zainteresowania matematyczno-polonistyczne (co 2 tydzień) III b mgr Salomea Ptaszkiewicz
12.45-13.30 SKS I a mgr Janusz Filipowski
13.00-16.00 KOŁO SZACHOWE I-VII mgr Kamil Makówka
13.40-14.25 Zajęcia dydktyczno-wyrównawcze (co 2 tydzień) IV / V mgr Anna Zabdyr-Wykurz
14.30-15.15 Koło matematyczne VII b mgr Dorota Urynowicz
14.30-15.30 Krakowski Klub Karate Tradycyjnego I-IV Ewa Latos
15.20-16.05 Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze – matematyka VI b mgr Dorota Urynowicz
15.20-16.05 Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze – j. angielski VIII mgr Joanna Wołek
15.15-16.45 Akademia siatkówki IV-VIII mgr Janusz Filipowski
15.15-16.00 Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne IV-VIII mgr Izabela Pilch

ŚRODA

08.00-08.45 Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze II a mgr Bożena Cichoń
08.00-08.45 Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze III b mgr Salomea Ptaszkiewicz
08.00-08.45 Lepszy Start – zajęcia przygotowujące do egzaminu ósmoklasisty – matematyka VIII a mgr Marta Scherautz
08.00-08.45 Koło języka angielskiego V b mgr Anna Zabdyr-Wykurz
11.45-12.30 SKS II b mgr Paweł Łyko
12.45-13.30

13.30-14.15

14.15-15.00

Gimnastyka korekcyjna I

II

III

mgr Agnieszka Cholewa
12.45-13.30 Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze III a mgr Marzena Miechowicz
13.30-15.00 Rugby III-V mgr Barbara Wikiera
13.45-14.30 Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego (co 2 tygodnie wymiennie) IV a, Vb, VI b, VIII a mgr Iwona Kaleta
14.30-15.15 Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze – j. polski IV b, V a, VI a mgr Magdalena Maj
14.30-15.15 Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze – matematyka VI a mgr Marta Scherautz
15.20-16.05 Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze – j. polski VII a, b, VIII b mgr Bernadeta Świerzewska
15.20-16.05 Koło z geografii IV-VIII mgr Aneta Machajda
15.30-16.30 Hajime I-IV mgr Marcin Marek
14.30-15.15 Koło młodego badacza przyrody V-VI mgr Dominika Misiaszek
15.20-16.05 Koło młodego badacza przyrody VII, VIII mgr Dominika Misiaszek
15.30-17.00 Rugby NHRK Kraków V-VIII mgr Wojciech Urynowicz
16.00-18.30 Siłownia IV-VIII mgr Magdalena Maj

CZWARTEK

08.00-08.45 SKS V a, I a mgr Wojciech Urynowicz
12.45-13.30 Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne II-III mgr Marzena Miechowicz
12.40-13.30 TANMUZ I-III mgr Marta Jarmoc
13.40-14.25 Koło matematyczno-informatyczne. V a, b mgr Marta Scherautz
13.40-14.25 Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze – matematyka IV a, b mgr Julita Stankowska
14.30-15.15 Zajęcia informatyczne IV-VIII mgr Aneta Machajda
14.30-15.15 Koło humanistyczne VIII mgr Bernadeta Świerzewska
14.30-15.30 Krakowski Klub Karate Tradycyjnego I-IV mgr Ewa Latos
15.00-16.00 Koło teatralne, chór I-VIII mgr M. Tasior, mgr R. Kamoda
14.30-16.00 Piłka nożna III-IV mgr Stanisław Obszański – SZS
15.15-16.30 Mini-koszykówka III-VI mgr Paweł łyko

PIĄTEK

08.00-08.45 Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki VIII b mgr Dorota Urynowicz
12.45-13.30 Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne II-III mgr Izabela Pilch
13.30-14.30 Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze – matematyka V a, b mgr Marta Scherautz
14.30-15.15 Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne IV-VIII mgr Izabela Pilch
14.00-15.00 SKS – gry i zabawy zespołowe I-II mgr Wojciech Urynowicz
14.15-15.30 Piłka nożna III-IV mgr Stanisław Obszański – SZS
15.30-16.30 Hajime I-VI Marcin Marek
15.30-16.30 Gitara Miuzik More chętni Marta Mazurkiewicz
15.00-16.30 Rugby NHRK Kraków V-VIII mgr Wojciech Urynowicz
16.00-18.00 Siłownia IV-VIII mgr Magdalena Maj

SOBOTA

09.00-12.00 Koło historyczne – Poznajemy historię Krakowa VI a, b mgr Bożena Janik
09.30-11.00 Rugby NHRK Kraków I, II, III Radosław Dela