Konferencja

W ramach kampanii „Zobacz. Zapytaj. Zareaguj” w sobotę, 2 marca, w Nowohuckim Centrum Kultury, w godzinach 11-17, odbędzie się otwarte spotkanie pt. „Zareaguj na problemy dziecka”.

Spotkanie będzie poświęcone ochronie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, profilaktyce zaburzeń psychicznych, wzmacnianiu kompetencji społecznych oraz formom pomocy młodym ludziom pozostającym w kryzysie psychicznym.

Prelekcje i warsztaty poprowadzą lekarze psychiatrzy, psychologowie, psychoterapeuci i specjaliści ds. uzależnień. Prelegentami będą m. in. dr Roman Solecki z Kliniki Psychiatrii Dorosłych, Dzieci i Młodzieży Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, dyrektor Krakowskiego Instytutu Logoterapii oraz Katedry Resocjalizacji i Penitencjarystyki Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Monika Borkowska-Żebrowska – socjoterapeutka, specjalistka terapii uzależnień z Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie oraz pracownicy Fundacji Wspomagającej Wychowanie „Archezja”.

Ponadto uczestnicy będą mogli skorzystać z bezpłatnych, indywidualnych porad ekspertów z poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz stowarzyszeń świadczących doradztwo z zakresu uzależnień, dla rodzin itp.

Na spotkanie zapraszamy rodziców, opiekunów, nauczycieli, pedagogów szkolnych, psychologów dziecięcych, osoby zajmujące się sprawowaniem opieki oraz wychowaniem dzieci. Szczegółowy program wydarzenia podamy wkrótce.

Zainteresowanych zachęcamy do zgłoszenia chęci swojego udział na adres e-mail: sz.umk@um.krakow.pl.