Program „Wsparcie na starcie”

W listopadzie uczniowie klas drugich i trzecich brali udział w warsztatach organizowanych przez Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie pr. „Wsparcie na starcie”.

Celem zajęć było zwiększenie świadomości na temat roli pomocy psychologicznej, poszerzenie wiedzy na temat tego kim jest psycholog/terapeuta oraz budowanie pozytywnego obrazu osób niosących pomoc.

Zajęcia prowadzili wykwalifikowani terapeuci tj.  – mini wykład, gry i zabawy integracyjne, dyskusja na forum grupy, praca indywidualna, wykorzystująca oraz rozwijająca kreatywność. Podczas trwania warsztatów wprowadzane były także ćwiczenia ruchowe.