Konkurs „STOP przemocy”

NASI LAUREACI! SERDECZNIE GRATULUJEMY!

Konkurs „STOP przemocy” organizowany jest przez Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie wspólnie z Radą Dzielnicy XVIII po raz piąty. Pierwsza edycja konkursu odbyła się w 2015 roku.

W bieżącym roku do konkursu zaproszono dzieci z klas I-III szkół podstawowych z terenu dzielnicy XVIII Miasta Krakowa wraz z ich rodzinami. W przedsięwzięciu wzięły udział dzieci z 10 placówek oświatowych.

Konkurs miał charakter dwuetapowy. W pierwszym etapie „szkolnym” uczniowie przedstawiali prace w swoich szkołach. Z zebranych prac nauczyciel plastyki wspólnie z pedagogiem, wybrali maksymalnie 10 najlepszych prac, które następnie zostały przekazane do Jury konkursu.

W dniu 26.11.2021 r. Jury oceniło 56 prac plastycznych. Przy ocenie prac wzięto pod uwagę kreatywność i pomysłowość, podejście do tematu konkursu, walory plastyczne (wykorzystanie różnych technik, staranność wykonania, wrażenie wizualne). Jury przy ocenie prac kierowało się również aspektem, czy w wykonanej pracy widać wkład dziecka.

Laureatami konkursu zostali:

1 miejsce – Zuzanna Kowalczyk – Szkoła Podstawowa nr 37

2 miejsce – Aleksandra Trzeciak – Szkoła Podstawowa nr 87

3 miejsce – Maja Machnik – Szkoła Podstawowa nr 80

Wyróżnienia Przyznano:

  1. Oliwii Wrona – Szkoła Podstawowa nr 37
  2. Oktawianowi Gąsłowskiemu – Szkoła Podstawowa nr 105
  3. Weronice Kuros – Szkoła Podstawowa nr 87
  4. Tomaszowi Rupa – Szkoła Podstawowa nr 87
  5. Matyldzie Burkiewicz – Szkoła Podstawowa nr 80
  6. Filipowi Kuczek – Szkoła Podstawowa nr 74
  7. Natalii Patrycji Klich – Szkoła Podstawowa nr 74
  8. Maksymilianowi Błąkała – Szkoła Podstawowa nr 74
  9. Martynie Maj – Szkoła Podstawowa nr 80
  10. Natalii Małek – Szkoła Podstawowa nr 87

Uroczyste wręczenie nagród zaplanowano na dzień 7.12.2021 r. godz. 17.30 w Szkole Podstawowej nr 37 os. Stalowe 18.