Wsparcie dla Hospicjum (29.11.2020)

W ramach wolontariatu Zespół Profilaktyki i Promocji Zdrowia wraz z uczniami klas VIII wykonał maseczki i przyłbice, które następnie sprzedawał uczniom i nauczycielom szkoły.

Pozyskane środki (600 złotych) zostały przekazane na Hospicjum Św. Łazarza w Krakowie.