Informacja dla Rodziców

Informacja dla Rodziców dzieci rozpoczynających naukę w klasie pierwszej w roku szkolnym 2020/2021

Szanowni Rodzice!

Już niedługo Państwa dziecko stanie w murach szkoły jako uczeń klasy pierwszej. Wspierając Wasze działania w odpowiednim przygotowaniu dziecka do nauki szkolnej podajemy listę niezbędnych przyborów, czyli tzw. wyprawkę szkolną oraz kilka ważnych informacji.

Podręczniki i ćwiczenia zapewnia uczniom szkoła.

Rodzice proszeni są o przygotowanie materiałów i przyborów szkolnych, tzw. wyprawki.

We własnym zakresie Rodzice kupują podręcznik do religii – wskazany w wyprawce ucznia.

Świetlica zapewnia opiekę dzieciom od 07.00 do 17.00 – zapis dziecka do świetlicy następuje poprzez wypełnienie Karty Zapisu w dniu rozpoczęcia roku szkolnego.

Obiady w stołówce szkolnej – przyrządzane w szkolnej kuchni – uczniowie klas I udają się na obiad pod opieką nauczyciela – zapis dziecka na obiady w dniu rozpoczęcia roku szkolnego.

„Dobry Start” – dla uczniów rozpoczynających rok szkolny dedykowane jest wsparcie finansowe w kwocie 300 zł w ramach programu rządowego. Szczegóły otrzymania świadczenia znajdą Państwo  na stronie, do której udostępniamy link: https://www.gov.pl/web/rodzina/dobry-start.

Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021 – informacja będzie podana w ostatnim tygodniu sierpnia na stronie internetowej szkoły oraz na drzwiach wejściowych do szkoły.

Do zobaczenia we wrześniu!

Dyrekcja i Wychowawcy klas I