KRAKOWSKI TYDZIEŃ ZAWODOWCÓW – edycja VI 2020

Zaproszenie Pani Anny Korfel-Jasińskiej Zastępcy Prezydenta ds. Edukacji, Sportu i Turystyki do udziału w Krakowskim Tygodniu Zawodowców – edycja VI 2020

KRAKOWSKI TYDZIEŃ ZAWODOWCÓW – edycja VI 2020

OTWARTE SOBOTY W SAMORZĄDOWYCH SZKOŁACH PROWADZĄCYCH KSZTAŁCENIE ZAWODOWE

 

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół podstawowych

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie

uprzejmie informuję, że w bieżącym roku szkolnym odbędzie się VI już edycja Krakowskiego Tygodnia Zawodowców. W tym roku wydarzenie to będzie miało miejsce od 2 do 6 marca 2020 r.

Jednocześnie przypominam, że ww. wydarzeniom towarzyszą również Otwarte Soboty we wszystkich samorządowych szkołach prowadzących kształcenie zawodowe. Wspólny termin ustalono na: 7 marca 2020 r., 25 kwietnia 2020 r. Z roku na rok przygotowywana przez krakowskie technika i szkoły branżowe oferta jest  bogatsza i bardziej atrakcyjna. Rzetelna i obiektywna wiedza pomaga zarówno Uczniom, jak i ich Rodzicom podjąć optymalną decyzję co do dalszego kształcenia. Podczas Otwartych Sobót we wszystkich szkołach technicznych dyżury dla rodziców pełnić będą doradcy zawodowi.

Serdecznie proszę Państwa Dyrektorów o przekazanie zarówno Uczniom, jak i ich Rodzicom, podczas zebrań styczniowych informacji o Krakowskim Tygodniu Zawodowców oraz o terminach Otwartych Sobót. Proszę również o umieszczenie informacji o  wydarzeniach na stronach internetowych szkół oraz w dzienniku elektronicznym. Harmonogram Krakowskiego Tygodnia Zawodowców zostanie przekazany w późniejszym terminie. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Rodziców uczniów, proszę również o zapewnienie możliwości kontaktu z doradcą zawodowym w celu uzyskania porad w zakresie kształcenia w szkole zawodowej, w czasie organizowanych w szkołach spotkań.

Kliknij link i dowiedz się więcej.

 

Z poważaniem,
Anna Korfel-Jasińska
Zastępca Prezydenta ds. Edukacji, Sportu i Turystyki