37. rocznica wprowadzenia stanu wojennego (13.12.2018)

Fot. A. Kalinowski