Wyzwolenie (30.10.2018)

Dnia 30.10.2018 r. poczet Sztandarowy naszej szkoły uczestniczył w uroczystości 100-lecia wyzwolenia Krakowa spod władzy zaborczej.

Fot. A. Świder