Gala Sportu Młodzieżowego (9.10.2018)

We wtorek, 9 października, odbyła się Gala Sportu Młodzieżowego, na której podsumowano miejskie programy sportowe oraz współzawodnictwo sportowe Krakowskiej Olimpiady Młodzieży w roku szkolnym 2017/2018.

Pani dyrektor Barbara Wikiera znalazła się w gronie siedmiu wyróżnionych osób za profesjonalizm, które zaangażowane były w różne formy aktywizacji ruchowej w ramach ogólnodostępnych, bezpłatnych Miejskich Programach Sportowych realizowanych przez Wydział Sportu dla dzieci i młodzieży. Program  „Rugby dla każdego” realizowany jest  przez NHRK Kraków w różnych szkołach, klubach między innymi w szkole SP nr 37 w Krakowie w kategoriach wiekowych: od pierwszych po szóste klasy. Program realizują trenerzy, pasjonaci, działacze sportowi w ramach zajęć pozalekcyjnych. SP nr 37 to zagłębie talentów rugby o czym świadczą liczne sukcesy sportowe na arenie ogólnopolskiej w każdej kategorii sportowej.