Program Profilaktyczny „Wylogowani”

W okresie październik-grudzień 2023 r. uczniowie klas 4 a, 4 b, i 5 a brali udział w Programie Profilaktycznym „Wylogowani” organizowanym przez Fundację Nowe Horyzonty.

Program koncentrował się na tematyce bezpiecznego korzystania z Internetu, nowoczesnych mediów oraz smartfona, zwracał szczególną uwagę na zagrożenie przemocą w sieci oraz profilaktykę uzależnienia od cyberświata.

Na program składały się następujące elementy:

I. Cykl warsztatów profilaktycznych na temat:
1. Smartfon jak narkotyk
2. Sieć i media

II. Ewaluacja warsztatów – przeprowadzenie ankiet („przed i po”) wśród uczniów wraz z raportem dla szkoły.

Celem ogólnym programu było kształtowanie bezpiecznych i odpowiedzialnych zachowań związanych z korzystaniem z nowoczesnych mediów, poprzez wzrost wiedzy uczniów na temat zagrożeń w cyberprzestrzeni oraz budowanie zasobów chroniących przed podejmowaniem ryzykownych zachowań w sieci.

Wnioski oraz rekomendacje zawarte w raporcie posłużą do realizacji kolejnych zadań profilaktycznych skierowanych do uczniów naszej szkoły.