Ekoeksperymentarium

W bieżącym roku szkolnym nasza szkoła wspiera Uczniów w pogłębianiu wiedzy i doskonaleniu umiejętności z zakresu edukacji ekologicznej.

W pierwszym semestrze otrzymaliśmy certyfikat potwierdzający udział w programie Ekoeksperymentarium.