List do Rodziców

Szanowni Państwo!

W związku ze zmianami organizacji pracy naszej szkoły wprowadzonymi przepisami w zakresie przeciwdziałania epidemii COVID-19, informuję, że szczegółowy zakres nowych wytycznych dotyczących bezpieczeństwa w szkole znajduje się w „Procedurach zapewniania bezpieczeństwa w związku z wystąpieniem epidemii”.

Dokument ten, wprowadzony Zarządzeniem Dyrektora SP nr 37 w Krakowie z dnia 31.08.2020 r. obowiązuje od dnia 1 września 2020 r. WSZYSTKICH uczniów, nauczycieli, pracowników szkoły, rodziców, osób postronnych podczas pobytu w szkole. Reguluje on tak istotne kwestie jak nowe obowiązki w zakresie zachowania wymogów bezpieczeństwa, funkcjonowania szatni, świetlicy, biblioteki, kwestie przyprowadzania i odbierania uczniów ze szkoły i wiele innych istotnych kwestii, bardzo proszę o wnikliwe zapoznanie się z nim oraz w miarę możliwości przekazanie niezbędnych wskazówek dzieciom.

Informuję ponadto, że wszyscy uczniowie zostaną zapoznani z nowymi wytycznymi przez wychowawców w dniu 1 września 2020 r. i nauczycieli w następnych dniach. Jednak pokładam głęboką wiarę w pomoc rodziców w upowszechnieniu określonych w Regulaminie zasad zachowania i postępowania związanych ze stanem zagrożenia epidemicznego, która będzie dla nas nieocenionym wsparciem.

Bardzo dziękuję za współpracę i wyrozumiałość.

Z wyrazami szacunku,
Dyrektor SP nr 37 w Krakowie
Barbara Wikiera