Informacje dla Ósmoklasistów

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY

1. Informacja o sposobie i organizacji egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2019/2020:

https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/20190826%20E8%20Informacja%20o%20sposobie%20organizacji%20i%20przeprowadzania%202019_2020.pdf

2. Komunikat o dostosowaniach:

https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/20190806%20E8%20EG%20Komunikat%20o%20dostosowaniach.pdf

3. Komunikat o przyborach:

https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/20190806%20E8%20EG%20EM%20Komunikat%20o%20przyborach.pdf


REKRUTACJA

Postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2020/2021 do klas I branżowych szkół I stopnia, techników i liceów ogólnokształcących dla młodzieży oraz klas wstępnych w liceach ogólnokształcących dwujęzycznych lub z oddziałami dwujęzycznymi prowadzonych przez Miasto Kraków, będzie przeprowadzone w nowych terminach określonych przez Ministra Edukacji Narodowej.

Nowe terminy postępowania rekrutacyjnego, a także terminy składania dokumentów będą podane po opublikowaniu ich przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Podstawa prawna: § 11 b ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 493 ze zm.) z uwzględnieniem zmian wprowadzonych rozporządzeniem zmieniającym z dnia 10 kwietnia 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 657).


Przydatne linki

1. Komunikat w sprawie zmian w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021:

https://kuratorium.krakow.pl/komunikat-w-sprawie-zmian-w-postepowaniu-rekrutacyjnym-do-szkol-ponadpodstawowych-na-rok-szkolny-2020-2021/

2. Wykaz konkursów przedmiotowych i tematycznych uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym:

https://kuratorium.krakow.pl/wp-content/uploads/2020/02/zal.-1_konkursy_przedmiotowe_tematyczne_strona-ko.pdf

3. Wykaz  innych zawodów wiedzy i artystycznych uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym:

https://kuratorium.krakow.pl/wp-content/uploads/2020/02/zal.-2_konkursy_wiedzy_artystyczne_strona-ko.pdf

4. Wykaz dyscyplin sportowych:

https://kuratorium.krakow.pl/wp-content/uploads/2020/02/zal.-3_dyscypliny-sportowe_strona-ko.pdf