Dajże Kompa

Szanowni Państwo,

W związku z pandemią koronawirusa szkoły realizują naukę z uczniami on-line. Niestety, nie wszystkie dzieci mają dostęp do komputera czy tabletu. W celu minimalizowania wykluczenia cyfrowego krakowskie firmy zainicjowały akcję #DajżeKompa, która za cel obrała sobie walkę z wykluczeniem cyfrowym. JEŻELI WASZE DZIECKO POTRZEBUJE SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO ZGŁOŚCIE SIĘ DO AKCJI.

Rodzice i opiekunowie dzieci, a także nauczyciele mogą zgłaszać potrzebę przez stronę internetową. Listę zweryfikuje Fundacja Poland Business Run w ścisłej współpracy z dyrektorami szkół.

Zainteresowani pozyskaniem sprzętu muszą wypełnić ankietę na stronie www.dajzekompa.pl. Więcej informacji na stronie www.dajzekompa.pl, na profilu na Facebook Dajże Kompa oraz w wydarzeniu Dajże Kompa – Kraków.

Przygotowany i zdezynfekowany sprzęt trafi do najbardziej potrzebujących uczniów i nauczycieli wskazanych przez dyrektorów krakowskich szkół publicznych. Organizatorzy zajmą się wszystkimi kwestiami prawnymi i podatkowymi – nie zapewniają jednak dostępu do Internetu – w łącze internetowe rodzice muszą zaopatrzyć sprzęt samodzielnie. W przypadku jakichkolwiek trudności lub pytań należy skontaktować się z wychowawcami.