Rekrutacja – informacje

Szanowni Rodzice przyszłych klas pierwszych na rok szkolny 2020/2021.

Przypominamy o terminowej rekrutacji od 02 marca 2020 r. do 31 marca 2020 r. trwa rejestracja wniosków / zgłoszeń w elektronicznym systemie rekrutacji do klas I szkół podstawowych. Aby zarejestrować wniosek / zgłoszenie skorzystaj z opcji „Wprowadzanie wniosku”.

Uwaga!!!

Do 31 marca br. trwa rejestracja wniosków w elektronicznym systemie rekrutacji do krakowskich szkół podstawowych. Jednym z jej elementów jest konieczność dostarczenia podpisanego wniosku do placówki pierwszego wyboru. Mając jednak na uwadze bezpieczeństwo mieszkańców Krakowa związane z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-Cov-2, podpisane wnioski można przesyłać do szkół podstawowych także w formie skanu lub zdjęcia dokumentu.

Przypominamy jednak, że konieczne będzie złożenie lub przesłanie oryginałów dokumentów także w formie papierowej – w terminie późniejszym, dogodnym dla rodzica. Niezłożenie wniosków w formie papierowej może skutkować brakiem możliwości skutecznego odwołania od wyników rekrutacji w procedurze odwoławczej przed sądem administracyjnym.