Profilaktyka w Teatrze Ludowym (10.12.2019)

Dnia 10 grudnia 2019 r. uczniowie klas III udali się do Teatru Ludowego, gdzie oglądali spektakl teatralny pt. „Smartfon – opowieść o tym, jak Czarodziej i Smok pokonali Cyberbestiora” przygotowany przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej Miasta Krakowa.

Tematyka przedstawienia dotyczyła bezpiecznego korzystania z sieci internetowej. Po spektaklu uczniowie otrzymali soki oraz papierowe modele smartfonów z zamieszczonymi  radami i przestrogami dotyczącymi korzystania z Internetu. Taka forma działań profilaktycznych zostanie na długo w pamięci, a pozostaje mieć nadzieję, że również w codziennym użytkowaniu cyberprzestrzeni przez naszych uczniów.