Naukobus (10-11.10.2019)

Ostatnie dwa dni minionego tygodnia uznać można za szczególne.

Do naszej szkoły zawitał bowiem Naukobus, który w ramach projektu „Nauka dla Ciebie” propaguje nowoczesne, ciekawe oraz samodzielne sposoby poznawania i odkrywania zjawisk nauki. nasi uczniowie wzięli zatem udział w nietypowej lekcji biologii, chemii, matematyki, fizyki i informatyki. Przede wszystkim jednak mieli okazję do wspólnego eksperymentowania, poszerzania wiedzy, ale także… dobrej zabawy!

Z tego miejsca chcielibyśmy szczególnie podziękować Panu Premierowi Jarosławowi Gowinowi oraz Radnym Dzielnicy XVIII, którzy zaangażowali się w organizację wystawy w naszej szkole. To był dla uczniów wyjątkowo inspirujący czas!

Fot. A. Kalinowski, o. M. Majdak OCist