Zajęcia z robotyki w klasach I-III (styczeń 2019)

Na początku stycznia odbyły się w najmłodszych klasach warsztaty z robotyki.

Uczniowie, współpracując w grupach, budowali i programowali pojazdy. Łączenie nauki z zabawą, to bardzo atrakcyjna forma zdobywania wiedzy i umiejętności.