Zdrowie na talerzu w zgodzie z piramidą żywienia (4.12.2018)

Uczniowie naszej szkoły podczas zajęć z techniki oraz wychowania fizycznego mieli okazję zapoznać się z zasadami prawidłowego i zdrowego żywienia.

Efektem trwającej debaty w ramach X Edycji Aktywna Szkoła – Aktywny Uczeń powstały prace plastyczne. Nauczyciele koordynatorzy zadania Pani Dorota Urynowicz i Wojciech Urynowicz przygotowali wystawę wyżej wspomnianych prac. Wystawa od 19 listopada przez 2 tyg. była dostępna dla uczniów pragnących powtórzyć zdobytą wiedzę na temat prawidłowego żywienia i piramidy żywieniowej. Mamy nadzieję, że pięknie wykonane prace zmotywowały oglądających do zmiany nawyków żywieniowych na te zgodne z piramidą żywieniową.