36. rocznica wprowadzenia stanu wojennego (13.12.2017)

Fot. A. Kalinowski