Wolontariat (klasy IV-VIII)

Wolontariat Klas Starszych Szkoły Podstawowej Nr 37 w Krakowie powstał w roku szkolnym 2018/2019. Pierwotnie był inicjatywą skierowaną dla uczniów klas ósmych. Obejmował on działania tylko na rzecz Hospicjum Św. Łazarza w Krakowie. Od roku szkolnego 2019/2020, w ramach wprowadzonej w szkole innowacji pedagogicznej „Moc Pomagania”, jego członkami są również uczniowie klas siódmych, a działalność została poszerzona o współpracę z innymi jednostkami terytorialnymi oraz przedsięwzięcia odbywające się na terenie szkoły.

Członkami Wolontariatu Klas Starszych są uczniowie zainteresowani ideą wolontariatu, czyli bezinteresownego niesienia pomocy ludziom potrzebującym. W  zespole do spraw wolontariatu  działają nauczyciele:  Bożena Janik – koordynator, Aneta Kołodziej, Marta Scherautz, Bernadeta Świerzewska, Kinga Wodecka-Koterwa, Wojciech Urynowicz.

 


AKTUALNOŚCI

ŻONKILOWY MARSZ NADZIEI (2.10.2019)

Dnia 2 października br. uczniowie klas ósmych w ramach działalności szkolnego wolontariatu, wzięli udział w Żonkilowym Marszu Nadziei. Akcja miała na celu ukazanie naszej solidarności z osobami objętymi opieką hospicyjną. Uczniowie krakowskich szkół wyruszyli spod Barbakanu, ulica Floriańską przez Rynek Główny i ulicą Wiślną dotarli do Kurii Biskupiej. Tu przy pomniku Jana Pawła II odbyło się spotkanie z JE Księdzem Arcybiskupem Markiem Jędraszewskim, sprawującym patronat honorowy nad Hospicjum św. Łazarza. Następnie uczestnicy Marszu posadzili żonkilowe pole, inaugurując XXII edycję akcji Pól Nadziei.

 

KWESTY NA RZECZ HOSPICJUM ŚW. ŁAZARZA W KRAKOWIE (27 i 31.10.2019)

W dniu 27.10.2019 r. wolontariusze z klas ósmych wzięli udział w kweście na cmentarzu w Grębałowie, a 31.10.2019 r. wolontariusze z klas siódmych i ósmych na cmentarzu w Mogile. Oba przedsięwzięcia zorganizowane były w ramach akcji „Pola Nadziei”, której celem jest nie tylko zbieranie funduszy dla Hospicjum, ale także uwrażliwianie na cierpienie i przemijanie oraz propagowanie poczucia wspólnoty i solidarności z potrzebującymi. Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy się w te akcje zaangażowali.