Wolontariat (klasy IV-VIII)

Wolontariat Klas Starszych Szkoły Podstawowej Nr 37 w Krakowie powstał w roku szkolnym 2018/2019. Pierwotnie był inicjatywą skierowaną dla uczniów klas ósmych. Obejmował on działania tylko na rzecz Hospicjum Św. Łazarza w Krakowie. Od roku szkolnego 2019/2020, w ramach wprowadzonej w szkole innowacji pedagogicznej „Moc Pomagania”, jego członkami są również uczniowie klas siódmych, a działalność została poszerzona o współpracę z innymi jednostkami terytorialnymi oraz przedsięwzięcia odbywające się na terenie szkoły.

Członkami Wolontariatu Klas Starszych są uczniowie zainteresowani ideą wolontariatu, czyli bezinteresownego niesienia pomocy ludziom potrzebującym. W  zespole do spraw wolontariatu  działają nauczyciele:  Bożena Janik – koordynator, Aneta Kołodziej, Marta Scherautz, Bernadeta Świerzewska, Kinga Wodecka-Koterwa, Wojciech Urynowicz.

Regulamin Szkolnego Wolontariatu Klas Starszych

Plan Pracy 2020/2021

Plan Innowacji Pedagogicznej „Moc Pomagania”


AKTUALNOŚCI

Szkolny Wolontariat Klas Starszych „Moc Pomagania” wspiera Hospicjum Św. Łazarza

29-31 października br. obchodziliśmy w naszej szkole Żonkilowy Dzień w ramach akcji „Pola Nadziei”, która ma na celu propagowanie idei wolontariatu, bezinteresownej pomocy nieuleczalnie chorym oraz ich rodzinom.

„Pola Nadziei” to międzynarodowy program realizowany wyłącznie przez hospicja, polegający na sadzeniu jesienią żonkili, które są symbolem nadziei, znakiem solidarności z chorymi i wezwaniem do niesienia bezinteresownej pomocy.

Niestety ze względu na panującą sytuację epidemiczną Żonkilowy Dzień w naszej szkole miał odmienny charakter niż dotychczas. Nic nie stało nam na przeszkodzie, aby w sposób wirtualny zainaugurować utworzenie Naszego Szkolnego „Pola Nadziei”. Symbolicznie posadziliśmy sadzonki żonkili oraz zjednoczyliśmy się w myśl hasła: „Pomagajmy”.

Przekazaliśmy  do Hospicjum św. Łazarza piękne breloczki oraz plakaty na konkursy „Żonkilowy Breloczek, Żonkilowy Wisiorek” oraz „Bukiet Wiosennych Kwiatów dla Chorego” wykonane przez naszych uczniów – wolontariuszy. Warto pamiętać, iż pomoc dla drugiego człowieka, chorego i oczekującego wsparcia trwa zawsze, zmieniają się tylko sposoby i narzędzia pomocy, a podopiecznych bardzo cieszą wszystkie prace wykonane przez młodych wolontariuszy. Czasami wystarczy bardzo niewiele, aby przynieść komuś choremu radość i odrobinę nadziei.

W dalszym ciągu zachęcamy Was do aktywnego udziału w ciekawych konkursach i wydarzeniach organizowanych przez Hospicjum św. Łazarza oraz rozpowszechniania idei wolontariatu. Pamiętajcie także o zbieraniu zakrętek w ramach akcji „Nie idę do kosza, idę na pomoc” (akcja trwa przez cały rok szkolny). Dzięki Wam dziesięć worków zakrętek zostało już przekazane do Hospicjum, za co bardzo dziękujemy.

W tym trudnym czasie nie odbyła się Kwesta Listopadowa na krakowskich cmentarzach. Zachęcamy gorąco do włączenia się w pomoc Hospicjum św. Łazarza w formie zbiórki wirtualnej pod adresem https://pomagam.pl/pola-nadziei, do wirtualnej puszki https://hospicjum.krakow.pl/wirtualna-puszka/ lub dokonując tradycyjnego przelewu na konto bankowe 92 2490 0005 0000 4530 9034 8688 – z dopiskiem: Wirtualna Puszka SP 37. Nawet najskromniejszy dar będzie dla Hospicjum bezcenną pomocą.

Opiekunowie Wolontariatu Klas Starszych

 

ŻONKILOWY MARSZ NADZIEI (02.10.2019)

Dnia 2 października br. uczniowie klas ósmych w ramach działalności szkolnego wolontariatu, wzięli udział w Żonkilowym Marszu Nadziei. Akcja miała na celu ukazanie naszej solidarności z osobami objętymi opieką hospicyjną. Uczniowie krakowskich szkół wyruszyli spod Barbakanu, ulica Floriańską przez Rynek Główny i ulicą Wiślną dotarli do Kurii Biskupiej. Tu przy pomniku Jana Pawła II odbyło się spotkanie z JE Księdzem Arcybiskupem Markiem Jędraszewskim, sprawującym patronat honorowy nad Hospicjum św. Łazarza. Następnie uczestnicy Marszu posadzili żonkilowe pole, inaugurując XXII edycję akcji Pól Nadziei.

 

KWESTY NA RZECZ HOSPICJUM ŚW. ŁAZARZA W KRAKOWIE (27 i 31.10.2019)

W dniu 27.10.2019 r. wolontariusze z klas ósmych wzięli udział w kweście na cmentarzu w Grębałowie, a 31.10.2019 r. wolontariusze z klas siódmych i ósmych na cmentarzu w Mogile. Oba przedsięwzięcia zorganizowane były w ramach akcji „Pola Nadziei”, której celem jest nie tylko zbieranie funduszy dla Hospicjum, ale także uwrażliwianie na cierpienie i przemijanie oraz propagowanie poczucia wspólnoty i solidarności z potrzebującymi. Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy się w te akcje zaangażowali.