Rodzinny Konkurs Fotograficzny

RODZINNY KONKURS FOTOGRAFICZNY „UROCZE  ZAKĄTKI  NOWEJ  HUTY”

W ramach obchodów 70-lecia Nowej Huty, Szkoła Podstawowa nr 37 im. Juliana Tuwima w Krakowie zaprasza uczniów kl. I-VIII Szkół Podstawowych do udziału w Międzyszkolnym Konkursie Fotograficznym „Urocze zakątki Nowej Huty”.

CELE KONKURSU

 • Kształtowanie i rozwijanie wśród dzieci zainteresowań fotografią.
 • Poszukiwanie i odkrywanie uroczych miejsc Nowej Huty.
 • Uwrażliwienie na piękno najbliższego regionu i zachęcenie do jego utrwalania w fotografii.
 • Zachęcenie do „fotograficznej interpretacji” otaczającej rzeczywistości.
 • Poszukiwanie nowych form i środków wyrazu artystycznego.
 • Popularyzowanie twórczości fotograficznej.

REGULAMIN KONKURSU

WARUNKI UCZESTNICTWA

 • Konkurs adresowany jest do uczniów klas I-VIII wraz z rodzinami.
 • Każda szkoła może nadesłać maksymalnie do 5 fotografii.
 • Zgłoszenia do konkursu (w załączniku) przyjmujemy do dnia 11.10.2019 r. Można je dostarczyć osobiście, wysyłać faxem tel/fax 12 644 16 50, tel. 12 644 39 17 lub e-mail: sp37krakow@gazeta.pl.
 • Prace jako gotowe zdjęcie lub na płycie CD należy dostarczyć na adres: Szkoła Podstawowa nr 37, os. Stalowe 18, 31-922 Kraków.
 • Termin nadsyłania prac upływa 10.11.2019 r.
 • 12.11.2019 r. pracę rozpocznie komisja konkursowa.
 • Fotografie nadesłane po terminie nie będą brane pod uwagę w konkursie.

PRZEPISY DOTYCZĄCE PRAC

 • Autor może nadesłać jedno zdjęcie.
 • Interpretacja tematu jest dowolna. Organizator nie stawia żadnych dodatkowych ograniczeń.
 • W przypadku fotografii zawierających wizerunek tak, osób przypadkowych jak i zamierzonych, na autorze prac spoczywa obowiązek otrzymania zgody na ich publikowanie.
 • Dozwolone są fotografie: czarno-białe, sepia, kolorowe.
 • Obowiązuje format prac 30 x 45 cm, w formie odbitek czarno-białych lub kolorowych na papierze fotograficznym lub oryginały zdjęć na płycie CD.
 • Prace nie mogą być podklejone ani oprawione.
 • Technika wykonania zdjęć jest dowolna, przy czym fotografie powstałe w rezultacie wyraźnej ingerencji graficznej będą odrzucane. Dopuszcza się: konwersję zdjęć kolorowych do czarno-białych lub sepii, nakładanie kolorowych filtrów itp.; korektę polepszającą jakość zdjęć (wyostrzanie, kontrast, nasycenie, rozjaśnienie).
 • Każda fotografia powinna na odwrocie zawierać: imię i nazwisko uczestnika, numer szkoły klasę, tytuł zdjęcia, imię i nazwisko nauczyciela – opiekuna konkursu szkolnego. Płyty CD powinny być opisane i zawierać ww. dane.
 • Z pracą konkursową należy dostarczyć również oświadczenie uczestnika konkursu fotograficznego „Urocze zakątki Nowej Huty” (w załączniku).
 • W przypadku jakichkolwiek dodatkowych pytań i informacji prosimy o kontakt telefoniczny z organizatorem.

KRYTERIA OCENY PRAC

 • Zgodność z tematem.
 • Ciekawe przedstawienie tematu.
 • Pomysłowość i oryginalność.

NAGRODY

 • W konkursie zostaną przyznane nagrody za I, II i III miejsce. Laureaci otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe. Informacje o wynikach konkursu zostaną przekazane drogą elektroniczną do każdej szkoły biorącej udział w konkursie.
 • Wyniki zostaną ogłoszone do 18.11.2019 r. na stronie internetowej Szkoły Podstawowej nr 37 w Krakowie www. sp37.net.
 • Nagrodzone prace będzie można oglądać w klasztorze Cystersów w Mogile (ul. Klasztorna 11), w dniach 8.12.2019 r. i 15.12.2019r., w godz. 9.00-15.00.
 • Wręczenie nagród wraz z otwarciem wystawy (w zależności od ilości zgłoszonych prac) odbędzie się 7.12.2019 r. lub 8.12.2019 r. w klasztorze Cystersów.
 • Szczegółowe informacje zostaną przesłane do szkół drogą elektroniczną.
 • Fundatorem nagród jest Rada Dzielnicy XVIII.

DODATKOWE INFORMACJE

 • Werdykt jury jest ostateczny i nie podlega odwołaniu.
 • Konkursowe prace nie odebrane do 20.12.2019 r. nie podlegają zwrotowi. Prace będzie można odbierać w Szkole Podstawowej nr 37 w Krakowie.
 • Nadesłane prace pozostają do dyspozycji organizatorów konkursu. Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnego reprodukowania prac (wraz z danymi osobowymi autorów), w prasie, na plakacie i innych materiałach promocyjnych.
 • W przypadku jakichkolwiek pytań  prosimy o kontakt  z osobami odpowiedzialnymi: R. Kamoda, J. Koper, M. Tasior.