Konkurs „Christmas customs”

Regulamin konkursu:

  1. Konkurs „Christmas customs” obejmuje trzy grupy wiekowe: klasy 3-4, klasy 5-6, klasy 7-8.
  2. Zadaniem uczniów jest nauczenie się na pamięć tekstu podanych kolęd oraz poznanie zwyczajów świątecznych Wielkiej Brytanii i Niemiec:

Klasy 3-4 – tekst dwóch kolęd oraz słownictwo związane ze Świętami Bożego Narodzenia,

Klasy 5-6 – tekst dwóch kolęd oraz zwyczaje świąteczne w Wielkiej Brytanii,

Klasy 7-8 – tekst dwóch kolęd w języku angielskim, 1 kolędy w języku niemieckim oraz zwyczaje świąteczne w Wielkiej Brytanii i w Niemczech.

  1. Konkurs ma formę pisemną i składa się z tekstu z lukami (kolęda) oraz pytań testowych i otwartych dotyczących zwyczajów świątecznych.
  2. Konkurs odbędzie się dnia 9 stycznia 2019 r.
  3. Komisja konkursowa składa się z p. K. Listwan, p. M. Partyki, p. K. Wodeckiej-Koterwy i p. J. Wołek.
  4. Nagrody zostaną przyznane w trzech grupach wiekowych:

I miejsce – ocena celująca z języka obcego oraz książka,

II miejsce – ocena celująca z języka obcego i nagroda rzeczowa,

III miejsce – ocena celująca z języka obcego i nagroda rzeczowa.

Wszyscy uczestnicy, którzy zdobędą min. 60 % pkt. otrzymują ocenę celującą z języka obcego.

  1. Nagrody zostaną wręczone podczas apelu podsumowującego I semestr.